Datum: 29-05-2020 - 11:57

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

03
nov
'19
Nieuw bestuur voor Kagia na algemene ledenvergadering.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Nieuw bestuur voor Kagia na algemene ledenvergadering.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Kagia op vrijdagavond 1 november is het nieuwe bestuur samengesteld........

Het jaarverslag werd - na een aantal kritische vragen van Jan Dorrestijn - goedgekeurd. Ook financieel is het bij Kagia dik in orde. De gezonde begroting kon opgemaakt worden na een succesvol seizoen waarbij Kagia 1 overtuigend kampioen werd. 

Ook werd Ramon Sluymer nog even in het zonnetjes gezet. Ramon is 25 jaar lid van de vereniging en ontving een lekkere ruiker van Naturals Lisse.

René Bakker volgt Richard Trompert op als nieuwe voorzitter. René is geen onbekende binnen de vereniging, hij vervult diverse vrijwilligerstaken en heeft aangegeven vol enthousiasme de voorzittershamer van Richard over te willen nemen.

Secretaris Chantal Wullems werd na luid applaus opnieuw herkozen.

Jeugdvoorzitter Nathalie Ramas had aangegeven haar taken als voorzitter van de jeugdcommissie niet te willen voortzetten. Tussentijds had Dennis Kattenberg vanwege privé omstandigheden besloten zijn taken als bestuurslid Facilitaire zaken neer te leggen.

Helaas heeft het bestuur deze vacatures nog niet kunnen invullen. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een geschikte kandidaten voor de functies van Jeugdzaken en Facilitaire zaken.

Jelle Verdegaal (bestuurslid) en Melvin Gortzak (Algemene Zaken) hebben zich in het afgelopen seizoen al aangesloten bij het bestuur en traden aan als nieuwe bestuursleden.

Overzicht bestuur VV Kagia.

Rene Bakker voorzitter
Gerco Hulsbos penningmeester
Chantal Wullems secretaris

Mark Scholte bestuurslid voetbal technische zaken
Melvin Gortzak algemene zaken
Jelle Verdegaal bestuurslid

 Vacatures voor bestuurslid
Jeugdzaken en facilitaire zaken

 Foto's met dank aan Monique de Geus. info met dank aan Mark Scholte.