Datum: 03-07-2020 - 16:32

banner 5 juni gemeente 2

24
okt
'19
Duurzaamheidsdeal nog voor eerste HLT Beursvloer!
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Duurzaamheidsdeal nog voor eerste HLT Beursvloer!

Afgeschreven ICT krijgt lokale bestemming!
De HLT Uitdaging gaat de samenwerking aan met sociaal ICT ondernemer Copiatek........


Zij zijn de landelijke ICT partner van de Nederlandse Uitdaging en dragen er, samen met lokale Uitdagingen zorg voor dat door bedrijven/gemeenten/instanties afgeschreven ICT weer een lokale bestemming krijgt.
De afspraken zijn even simpel als doeltreffend. Op de website www.hltuitdaging.nl is een link geplaatst waarop bedrijven/gemeenten/instanties/onderwijs hun afgeschreven apparatuur aanmelden. Dat kan gaan om laptops, printers, telefoons, beeldschermen, servers, etc.

De aanmeldingen worden via de HLT Uitdaging doorgegeven aan Copiatek die de afgeschreven ICT gratis ophaalt bij de aanbieders, zorg draagt voor het veilig wipen van de data en het gebruiksklaar maken van de laptops, computers en printers voor een tweede leven.

Vrijwilligersorganisaties- en initiatieven, stichtingen en verenigingen melden hun vraag/vragen aan op ICT gebied via de website van de HLT Uitdaging. Die legt contact met Copiatec waarna matches gerealiseerd kunnen worden. Een win-win situatie voor alle partijen.

De missie van Copiatec is om een circulaire economie te bevorderen door afgeschreven ICT apparatuur in hun leer/werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te laten nazien voor hergebruik of duurzame recycling. Zij hebben de afgelopen jaren al tientallen matches gerealiseerd door het hele land met diverse Uitdagingen en gaan dit nu ook doen voor de Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging.
De missie van de HLT Uitdaging is om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en daarmee het lokale vrijwilligerswerk en sociale initiatieven/projecten te versterken. Waardevolle verbindingen met impact realiseren. Duurzaamheid is één van de pijlers en de samenwerking met Copiatek is daar een heel mooi voorbeeld van.

Bedrijven, ondernemers, gemeenten, (onderwijs)instanties: wij dagen u uit:

Teruggeven aan de maatschappij is nu heel eenvoudig.

Doneer nu veilig uw afgeschreven ICT en maak hiervoor gebruik van het ophaalformulier op de website www.hltuitdaging.nl
Met uw medewerking kunnen wij allen bijdragen aan duurzaamheid en tegelijkertijd al het mooie vrijwilligerswerk, sociale initiatieven en projecten versterken.

Eerder verscheen: Nog drie weken vol energie op weg naar eerste HLT beursvloer 2019

Ga direct naar de website van de HLT uitdaging.