Datum: 05-06-2020 - 17:22

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

09
okt
'19
Inwoners kiezen favoriete speelplekken.
Geschreven door Gemeente Lisse

Inwoners kiezen favoriete speelplekken.

Afgelopen maand konden inwoners stemmen op het ontwerp van hun keuze voor de speeltuinen aan de Putterstraat en Egbert van ‘t Oeverstraat. 238 inwoners brachten hun stem uit. Met 100 stemmen won ‘het schip’ voor de Putterstraat. Een ruime voorsprong want de andere 2 ontwerpen kregen 10 en 19 stemmen......

Voor de Egbert van ’t Oeverstraat won ’het palenwoud’ met 52 stemmen tegenover 41 en 16 stemmen.

Via een online enquête konden kinderen, ouders en andere belangstellenden hun stem uitbrengen. Dit voorjaar vroeg de gemeente op dezelfde manier naar wensen en tips voor de speelplek. Met de uitkomsten van die uitvraag is een wensenlijst opgesteld. Een leverancier van speeltoestellen heeft de wensen vertaald naar drie ontwerpen. Op deze drie ontwerpen is afgelopen maand gestemd. Omwonenden van de betreffende speelplek hebben hierover een brief ontvangen.

De speeltoestellen zijn besteld. De gemeente werkt toe naar openstellen van de nieuwe speelplaatsen voor april 2020.

De gemeente Lisse zet zich in voor een woonomgeving waar kinderen op een prettige manier kunnen spelen. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Binnenkort worden de speelplekken aan de Putterstraat en de Egbert van ’t Oeverstraat gerenoveerd. Daarna volgen andere speelplaatsen. Hiervoor kijkt de gemeente naar de leeftijd, schade en slijtage van de speeltoestellen.