Datum: 25-02-2020 - 01:11
08
sep
'19
Structureel financieel tekort voor gemeente Lisse.
Geschreven door Gemeente Lisse

Structureel financieel tekort voor gemeente Lisse.

De gemeente Lisse heeft een structureel begrotingstekort van 2,25 miljoen euro. Dat meldt het college, nadat zij deze zomer de belangrijkste oorzaken uitzocht. Deze week liet zij de raad weten dat verstrekkende bezuinigingskeuzes nodig zijn. Het college gaat dit najaar met de raad verder in gesprek over mogelijke oplossingen......

Het zogenoemde meerjarenbegrotingstekort is volgens het college een optelsom van landelijke ontwikkelingen en het opdrogen van de financiële reserves. Wethouder van der Zwet: ‘We ontkomen niet aan flinke keuzes in onze uitgaven. Dat is geen gemakkelijke opgave. Nu we de precieze oorzaak weten, kunnen we samen met de raad gericht op zoek naar oplossingen. Voor de toekomst is het belangrijk dat we toewerken naar een verder structureel sluitend huishoudboekje’.

Krap bij kas

Lisse ontvangt onvoldoende geld voor de jeugdhulp-taken die zij erbij kreeg van het Rijk. De Rijksuitkeringen vallen lager uit dan toegezegd. Ook komt het Rijk met een ‘precario-stop’. Gemeenten mogen vanaf 2022 geen precario meer heffen aan energiebedrijven. Daarnaast mag geen rekening meer gehouden worden met ontvangsten uit het btw-compensatiefonds.

Reserves drogen op. Nieuwe wettelijke taken en lagere inkomsten zorgen voor tekort Lisse

Tot aan de jaren negentig zat Lisse ruim bij kas. Dat kwam door extra inkomsten uit eigen grondexploitatie (met name Poelpolder), uit kabelgelden (Casema) en de verkoop van Nuon-aandelen. Lisse stopte die weliswaar in de reserves, maar gebruikte het geld voor de realisatie van nieuwe schoolvoorzieningen, sport- en cultuuraccomodaties, zoals De Waterkanten en Floralis. Voor de vervangingswerkzaamheden die nu nodig zijn, was het destijds de gewoonte geen geld opzij te zetten. Landelijke regels bepalen nu dat je die lasten in de begroting moet opnemen, mede doordat de reserves onder druk staan.
Nieuwe wereld


Wethouder Kees van der Zwet: ‘We hebben hele mooie voorzieningen in Lisse. Daar zijn we blij mee en trots op. Maar de wereld is ook enorm veranderd. We hebben nieuwe wettelijke taken. Het Rijk stelt andere begrotingsregels. En onze inkomsten lopen terug. Hierdoor is het tekort geleidelijk opgelopen en is ook niet alles meer mogelijk. We gaan nu samen met de raad bespreken wat dit allemaal voor onze plannen en werk in uitvoering betekent’.