Datum: 25-02-2020 - 01:08
05
sep
'19
Jolanda Langeveld start actie ‘De scholen zijn weer begonnen’
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Jolanda Langeveld start actie ‘De scholen zijn weer begonnen’

Op donderdag 5 september bezocht wethouder Jolanda Langeveld de Josephschool  om symbolisch het schooljaar te starten. Daarbij overhandigde Langeveld het School op Seef label aan de school. Met haar bezoek vroeg de wethouder aandacht voor kinderen in het verkeer.......

Josephschool heeft het School op Seef label gehaald

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Dit met als motto: ‘kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer’.  Ook kindercampus Joseph heeft dit label behaald en dus reden voor een feestje. Als start van de campagne werden er bellen geblazen op het schoolplein: met de bellenblaas blazend het nieuwe schooljaar in.

Doelstellingen programma School op Seef:


1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht
2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid
5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie
6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan
7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur

Scholen zijn weer begonnen

Er wordt al vele jaren campagne gevoerd in de verschillende gemeenten in de regio Holland Rijnland, om automobilisten aan te moedigen rekening te houden met kinderen en jongeren die na de zomervakantie weer naar school gaan. Vooral in de eerste drie maanden na de zomervakantie raken kinderen vaker betrokken bij een ongeval. Dat komt door hun onervarenheid in het verkeer en doordat automobilisten in de spits niet meer gewend zijn aan alle schoolgaande kinderen. Kinderen moeten goed voorbereid de weg op gaan en automobilisten moeten rekening houden met een drukkere spits met veel onervaren fietsers. Daarom voeren de regio en gemeenten samen met politie en scholen nu de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ met spandoeken, posters, acties en media-aandacht.

Foto's zijn gemaakt door juf Iris Dofferhoff van kindercampus Joseph, waarvoor dank!