Datum: 20-01-2020 - 06:36
12
jul
'19
Extra boogkassen bij HOBAHO.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Extra boogkassen bij HOBAHO.

De Hobaho wil op hun terrein aan de Prof. van Slogterenweg 2 te Lisse drie extra boogkassen plaatsen en de bestaande wandelkas verplaatsen. Deze uitbreiding wordt landschappelijk ingepast door het planten van een lage haag. De gewenste ontwikkeling heeft als doel om de onderzoeksactiviteiten van het Hobaho uit te kunnen breiden.....

Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' was er een vergunning nodig voor de realisatie . Deze is in 2018 verleend. De nu gewenste uitbreiding is een vervolg op de eerdere uitbreiding. in samenspraak met initiatiefnemer is besloten om alles in een bestemmingsplan vast te leggen. Voordeel hierbij is dat initiatiefnemer meer flexibel is in de locatie van de wandelkas en gemakkelijker toekomstige wijzigingen kan doorvoeren.

Foto's : Hobaho Lisse.