20
jun
'19
Derde variant nieuwbouwplan Heereweg zonder appartementen.(+situatieschets)
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Derde variant nieuwbouwplan Heereweg zonder appartementen.(+situatieschets)

Aan de gemeenteraad van Lisse wordt gevraagd medewerking te verlenen aan een ingediend bouwplan voor de realisatie van 6 vrijstaande woningen op het perceel Heereweg 31-33. Op dit moment staan hier twee bedrijfspanden. voorheen was hier Linker Lisse gevestigd........

Drie keer scheepsrecht?

Eerder in 2012 heeft initiatiefnemer gesprekken gehad en een schetsplan ingediend voor 22 appartementen en 3 woningen. Dit werd niet passend geacht op deze locatie. Medewerking van de bestemming Bedrijven naar Wonen is wel toegezegd.
Later in 2016 is een nieuw schetsvoorstel ingediend voor 42 appartementen en 5 woningen. Dit programma werd ook niet wenselijk geacht.  De initiatiefnemer heeft op advies van de gemeente het plan aangepast naar grondgebonden woningen, rekening houdend met het lint van de Heereweg en omliggende woningen. Het principeverzoek voldoet nu wel aan bestaand beleid.

De locatie Heereweg - hoek Oranjelaan bestaat al uit woningbouw. Door het wegnemen van de oude bedrijfsgebouwen kan de lintbebouwing langs de Heerweg worden doorgetrokken wat de kwaliteit van de buurt ten goede komt

Wijziging bestemmingsplan

Op dit moment geldt het bestemmingsplan Lisse Dorp met de bestemming Bedrijven. Dit moet worden gewijzigd naar de bestemming Wonen.