Datum: 23-10-2019 - 10:23
15
jun
'19
Nieuwe voorzitter Volksuniversiteit Lisse stelt zich voor.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Nieuwe voorzitter Volksuniversiteit Lisse stelt zich voor.

Het bestuur van de Volksuniversiteit Lisse heeft Hans Kol unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van Volksuniversiteit Lisse. Maar wie is Hans Kol eigenlijk?.......

Wie is Hans Kol? Vertel iets over jezelf.


Hans Kol (64) eerst werkzaam bij de Leidse Universiteit, in de landelijke politiek als medewerker communicatie, daarna als directieadviseur bij verschillende woningcorporaties en ten slotte als zelfstandig adviseur PR en communicatie.

Welke eigenschap kennen de mensen nog niet van je?

Wanneer je onder alle omstandigheden gewoon jezelf blijft, leren de mensen in je omgeving vanzelf wel wie je bent en wat de voor hen de meest waardevolle eigenschappen zijn. Verrassingen zijn nooit uitgesloten want in stereotypen laat ik mij niet snel vangen; een vat vol tegenstrijdigheden dus.

Hoe kwam je in aanraking met VL?

Via een personeelsadvertentie. De VL was op zoek naar een kandidaat bestuurslid met ervaring op het gebied van PR en communicatie. Het betrof uiteraard een vrijwilligersfunctie en ik had wat ruimte om daar de nodige tijd in te steken. Dat is overigens wel een kant van mij, dat ik naast het dagelijks werk altijd dingen erbij heb gedaan met een maatschappelijk belang. Ik vind dat belangrijk. Of het nu een huurdersvereniging, wijkoverleg of taken binnen de kerkelijke gemeenschap betreft, er is zoveel te doen dat gedaan moet worden en waarbij de beloning niet is uit te drukken in geld, maar in voldoening van het, samen met anderen, iets nuttigs tot stand te brengen. De VL is daarvan een voorbeeld bij uitstek. Heel die professionele toko draait uitsluitend en alleen op de inzet van vrijwilligers. Daarbij voel ik me als een vis in het water.

Je deed de PR voor VL en bent nu de nieuwe voorzitter van de VL. Een eer, maar ook een last?

Een eer, jazeker! Geen last, wel een verantwoordelijkheid. De VL kan gezien worden als een instituut dat naar haar aard dient te functioneren als een professionele organisatie, waar het gaat om kwaliteit en dienstverlening. De inzet van de mensen wordt echter niet bepaald door zaken als ambitie of salaris. Wat telt is het plezier, de gezelligheid en de wederzijdse waardering waarmee de resultaten tot stand komen. Dat geeft de energie die nodig is voor blijvende inzet in elk vrijwilligerswerk. Als voorzitter ben je dan niet een soort opperhoofd, maar maak je deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor het resultaat. Wel heb je een belangrijke taak als het gaat om de cultuur binnen de organisatie. Denk aan doelgerichtheid als aan sfeer en teamgeest. Ik hoop de juiste instelling aan de dag te leggen om hierin een stimulerende rol te vervullen.

Heb je al iets veranderd en waar wil jij je in de toekomst vooral op richten?

Destijds ben ik binnengehaald met een duidelijke opdracht, het opwaarderen en uitbouwen van de communicatie. Voor dat doel heb ik vorig jaar op verzoek van het bestuur een beleidsnotitie opgesteld. Daarin is beschreven waar VL op dit moment staat qua communicatie, een soort nulmeting dus, en daarnaast het toekomstperspectief en wat nodig is om daar binnen een bepaalde tijd op uit te komen. De eerste stappen zijn gezet in het advertentie- en mediabeleid en de nieuwe cursusbrochure waaraan nu hard wordt gewerkt zal daar ook iets van te zien geven. Nauw hiermee verbonden zijn de ambities de komende jaren op het gebied van ICT.

Wat wil je nog kwijt

Ik zou iedereen aanraden om kennis te nemen van ons cursusaanbod 2019-2020. Alle cursussen en workshops staan nu al op onze website www.volksuniverstteit-lisse.nl
Het volgen van een cursus heeft veel positieve kanten. Het is niet uitsluitend opdoen van kennis en vaardigheden of creatief bezig-zijn, daar gaat het natuurlijk wel om. Maar het is ook het contact met docenten en medecursisten en de ontspannen sfeer dat leren zo leuk kan maken. Dat vind ik ook zo boeiend aan het werken binnen de VL, je ontmoet er zoveel aardige mensen met wie je leuke gesprekken hebt over uiteenlopende onderwerpen.