Datum: 09-07-2020 - 17:10

banner 5 juni gemeente 2

07
jun
'19
Spelenderwijs leren over jonge mantelzorgers op OBS de Tweemaster.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Spelenderwijs leren over jonge mantelzorgers op OBS de Tweemaster.

Dit jaar was er voor het eerst landelijk een week van de jonge mantelzorger: van 3 t/m 9 juni. Het doel van deze week is (h)erkenning voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren t/m 23 jaar, die opgroeien met de zorg voor en om een familielid die langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is.....

Ook in Lisse is er meegedaan aan de landelijke week. En wel op een zo praktisch mogelijke manier. In afstemming met enkele basisscholen heeft WelzijnsKompas concrete tools m.b.t. jonge mantelzorgers ontwikkeld en verzameld. Deze kunnen door intern begeleiders, meesters en juffen op basisscholen direct ingezet worden in de klas en in kind gesprekken. Op dinsdag 4 juni werd het eerste scholenpakket uitgereikt in Lisse. Intern begeleidster Petra van Oorschot en een groepje leerlingen van basisschool de Tweemaster namen het pakket in ontvangst.

Direct na de uitreiking van het scholenpakket, speelde de volledige groep 7 klas van meester Aad in tweetallen het jenga spel dat in het scholenpakket zit.

Op de jenga stenen staan vragen die voor alle kinderen in de klas gelijk en niet zwaar qua vraagstelling zijn. Maar wanneer er bijvoorbeeld ziekte in het gezin speelt kunnen antwoorden op ‘simpele’ vragen anders zijn dan die van klasgenootjes.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag: wat zou je doen met een miljoen euro? Een antwoord daarop kan zijn: een mega villa kopen. Maar ook: het geld investeren in een medicijn tegen kanker. De kinderen van OBS de Tweemaster vonden het spel zo leuk, dan ze vroegen of ze alsjeblieft nog even door mochten spelen.

Het scholenpakket bestaat verder uit een doe-boek voor kinderen, het dobbelspel ‘opgelucht staat netjes’, een signaleringskaart voor docenten, informatie over ondersteuningsaanbod in de regio en een usb stick waarop allerlei informatie en tools zijn verzameld, zodat scholen zelf kunnen inzetten wat bij hen past.