Datum: 18-09-2019 - 14:08
12
jun
'19
Vlinders en andere insecten.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Vlinders en andere insecten.

Op zondag 16 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur staan in de Heemtuin van Lisse kleurrijke vlinders maar ook minder kleurrijke insecten centraal. Over deze bijzondere diergroepen is veel informatie te verkrijgen en onder de microscoop veranderen zij ineens van kleine kriebelbeestjes in monstertjes met grijpklauwen en bijtende kaken......

Naast de vele leuke weetjes over insecten en spinnen (een spin is geen insect!) zijn natuurlijk ook de imkers present om te vertellen over de wetenswaardigheden van de honingbijen die in grote volken op de heemtuin leven. Heel anders leven de solitaire bijen, die geen angel hebben om te steken: ze hoeven immers hun volk niet te verdedigen. Het zijn dan ook deze bijen die in de bekende insectenhotels hun eieren leggen. In de heemtuin zijn meerdere insectenhotels te vinden. Bij zonnig weer heeft u grote kans om te zien hoe verschillende soorten insecten actief gebruik maken van de holtes in de insectenhotels.
In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de achteruitgang van het aantal insecten maar ook aan de achteruitgang van de verscheidenheid aan insecten. Om de insecten te helpen aan voor hen noodzakelijk voedsel in de vorm van nectar en stuifmeel, kunnen tijdens deze themamiddag door bezoekers zogenaamde bloembommetjes worden gemaakt. Behalve verschillende bloemzaden, bevatten deze bloembommetjes nog een ander bestanddeel, namelijk: gedroogde meelwormen. Waarom dat is en wat het effect daarvan is, wordt duidelijk wanneer u een bloembommetje komt maken. Om de insecten in uw eigen tuin te helpen, worden er stekjes en zaden van inheemse planten verkocht.
Voor kinderen is er een natuurspeurtocht te volgen, waarbij zij door middel van leuke opdrachten veel te weten kunnen komen over de natuur in de heemtuin. Voor volwassenen is er een leestafel waar het, onder het genot van een kopje thee, aangenaam bladeren is in boeken en tijdschriften. Zoals altijd is de toegang gratis. Bij gunstige wind zal de Zemelpoldermolen in bedrijf zijn en de molen is dan ook open voor bezoek.
U vindt de heemtuin aan het eind van de Don Boscostraat langs het Heempad naar de Zemelpoldermolen.
Voor meer informatie:  www.freewebs.com/heemtuinlisse/

Bekijk de prachtige natuurfoto's die door Corry Boxman gemaakt zijn van de open dag van 12 mei jl.