Datum: 22-09-2019 - 04:39
24
me
'19
Bouwplan Elka gaat door met hoogste flat van Lisse.
Geschreven door Gemeente Lisse

Bouwplan Elka gaat door met hoogste flat van Lisse.

Er is al lang en veel gesproken over  bouwplan Elka. Het bouwplan voor het appartementencomplex op het terrein van de oude kistenfabriek werd door omwonenden niet enthousiast ontvangen. De gemeente ontving 31 inspraakreacties. Er zijn 7 zienswijzen ingediend..........

Het college heeft dinsdag 27 november 2018 besloten om het bouwplan Elka mogelijk te maken. Verschillende documenten  lagen van woensdag 5 december 2018 tot en met dinsdag 15 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis.

Hierna is de gemeente verder gegaan met het uitwerken van de plannen. Het is nu gewijzigd vastgesteld. Zo is het aantal parkeerplaatsen verhoogd van 68 naar 70. De parkeernorm is opgehoogd. Dit heeft te maken met de duurdere woningen. De goedkoopste appartementen kosten € 525.000,- , terwijl de duurste woning voor ruim € 900.000m- verkocht wordt.
Verder is er meer groen toegevoegd. Het aantal bomen (Elzen) gaat van 9 naar 12.

De recreatieve verblijfplaats is verder ingevuld.

Bezwaren omwonenden ongegrond verklaard.

Omwonenden lieten weten bezwaren te hebben tegen het plan. Eén van de bezwaren was de hoogte van het appartementencomplex. De buurt was bang voor o.a. schaduwwerking en inbreuk op privacy. De gemeente heeft de bezwaren onderzocht en ongegrond verklaard. De hoogte van het complex is niet aangepast en wordt met 24,5 meter het hoogste gebouw in Lisse. In de Waterkanten zal later een vergelijkbare hoogte gehaald worden.

Naast de 26 appartementen worden er 14 waterwoningen gerealiseerd. Het geluidniveau tijdens de bouw mag niet hoger zijn dan 60 db. De gemeente geeft aan dit goed in de gaten te houden en regelmatig zal er daarom getoetst worden. Op deze manier wil het college de overlast voor de buurt zo veel mogelijk beperken.

Omwonenden kunnen het plan nog tegenhouden door naar de Raad van State te stappen.