Datum: 03-06-2020 - 05:08

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

14
me
'19
WelzijnsKompas: met welzijn weer op weg!
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

WelzijnsKompas: met welzijn weer op weg!

Wethouders Jolanda Langeveld van gemeente Lisse en Fred van Trigt van gemeente Hillegom ontvingen maandag 13 mei de Jaarimpressie 2018 uit handen van de directeur van WelzijnsKompas; Gesmar Pruijs. Voorafgaand daaraan werd een videocompilatie getoond van bewoners die vertelden hoe zij welzijnsactiviteiten in de praktijk ervaren......

In 2018 lag de focus op vraaggericht werken, talentontwikkeling en maatwerk. Welke trends & vragen signaleert WelzijnsKompas, bijvoorbeeld als het gaat om vrijwillige inzet, ouderen, of eenzaamheid?

1. Langer zelfstandig thuis
De mogelijkheden van kwetsbare ouderen zijn vaak beperkter dan ingeschat. Toch moeten zij juist steeds langer zelfredzaam zijn. Er zijn echter steeds meer mensen die langere tijd ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen en functioneren. De vraag is hoe we dat regelen met elkaar.

2. Maatschappelijke zorg
Meer kwetsbare mensen hebben hulp nodig om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Mensen met psychische problemen, beginnende dementie, NAH of een licht verstandelijke beperking. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen eenzaam worden, en stimuleren dat zij zich onderdeel voelen van de buurt?

3. Vrijwilligerswerk als tool
Vrijwilligerswerk helpt mensen om te groeien, nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. De Piëzo-methode biedt kansen voor mensen die bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn of een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vrijwilligerswerk is dan een tool waarmee zij worden ondersteund in hun ontwikkeling naar een voor hen gewenste rol in de maatschappij.

4. Nieuwe verwijzers
Huisartsen hebben vaak te maken met signalen als overbelasting of eenzaamheid. Daarom werken wij met hen samen, via onder meer Welzijn op Recept. Maar ook fysiotherapeuten, verenigingen en ondernemers kunnen een ingang zijn voor mensen met een hulpvraag. Als we meer mensen willen bereiken, moeten we nieuwe samenwerkingen aangaan en naar creatieve oplossingen zoeken.

5. Breder kijken
Steeds meer wordt positieve gezondheid omarmd als de nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Gezondheid is niet het ontbreken van ziekte maar de mate waarin je om kunt gaan met uitdagingen. Natuurlijk zijn er mensen die hier hulp bij nodig hebben. En die hulp kunnen we bieden door mensen een plek te geven en niet uit te sluiten. Wij vragen mensen en organisaties om met ons op te trekken en samen nieuwe ontwikkelplekken te creëren.

Benieuwd wat WelzijnsKompas heeft gedaan? Wie kan dat beter vertellen dan onze deelnemers, klanten en vrijwilligers. Lees of beluister het verhaal van Franz, fervent wandelaar. Dans mee met de vrouwengroep en hoor wat de bijeenkomsten voor hen betekenen. En lees hoe mw Mink met behulp van een welzijnscoach steeds meer onder de mensen kwam. Klik op jaarimpressie voor een impressie.