Datum: 09-07-2020 - 19:50

banner 5 juni gemeente 2

26
apr
'19
Lisse gaat samen actief aan de slag met sporten, bewegen en spelen.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Lisse gaat samen actief aan de slag met sporten, bewegen en spelen.

De gemeenteraad heeft het Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen unaniem aangenomen, een belangrijk speerpunt van het college. Met dit programma, dat geldt voor de jaren 2019 tot en met 2022, wil de gemeente een leven lang bewegen stimuleren.....

Met de ambities een leven lang bewegen, sportieve basis voor de jeugd en sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte wordt hier invulling aan gegeven.

Samenwerking

Gezonde, vitale inwoners, die jong beginnen en zo lang mogelijk (kunnen) blijven sporten en bewegen. Dat is het doel dat de gemeente voor ogen heeft met dit nieuwe meerjarenprogramma, dat aansluit bij het Nationaal Sportakkoord. De ambities en doelen die in het programma staan, zijn gekozen in nauwe samenwerking met lokale sportverenigingen, welzijnsstichtingen en scholen. Inmiddels hebben ook al meer dan twintig partijen aangegeven dat ze willen samenwerken om die doelen te behalen. Hoe ze dat willen doen, staat nog niet vast. Daarom is het uniek dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het programma; er staan alleen kaders in. De partijen die zich hebben gecommitteerd mogen het ‘hoe’ invullen.

Wethouder Jeanet van der Laan: “Elke inwoner van Lisse moet kunnen genieten van sporten, bewegen en spelen. Ik zet me daarvoor in en ik denk dat we met dit Meerjarenprogramma een belangrijke stap zetten. Wat het bijzonder maakt, is dat we nauw samenwerken met organisaties en scholen. Samen gaan we Lisse beweegvriendelijker maken en beweging stimuleren.”

Sportformateur

De gemeente gaat nu op zoek naar een sportformateur en een JOGG-regisseur. De sportformateur is van groot belang in de verbinding met de buurtsportcoaches, de JOGG-regisseur en de participerende partijen voor de uitvoering van het programma. Samen met de buurtsportcoaches en de organisaties en scholen gaat de sportformateur de gekozen ambities en doelstellingen invullen met concrete acties. De acties worden beschreven en benoemd in de op te leveren deelakkoorden met de partijen. De verantwoordelijkheid voor die acties komt te liggen bij partijen die zich aan het programma hebben verbonden. De overheid is ook een partij en maakt deel uit van de puzzel. Zodat Lisse in de toekomst een (nog) gezondere gemeente wordt.

Onze ambitie: een leven lang bewegen!