Datum: 25-08-2019 - 20:26
08
feb
'19
Ondanks 'rustige' jaarwisseling flinke toename schadebedrag.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Ondanks 'rustige' jaarwisseling flinke toename schadebedrag.

De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten weer als een zeer rustige jaarwisseling ervaren. Sinds de jaarwisseling 2014-2015 is er een sterke schommeling in het schadebedrag aan gemeentelijk eigendommen...

Schades

Jaarlijks wordt de gemeente geconfronteerd met schades aan gemeentelijke eigendommen welke in relatie gebracht kunnen worden met oud en nieuw. Het is van belang om deze schades goed te inventariseren, zodat hierop in de voorbereidingen naar de volgende jaarwisseling preventieve maatregelen kunnen worden uitgezet. Ten opzichte van de vorige jaarwisseling is het schade bedrag toegenomen. Overigens zijn de schadebedragen ook sterk afhankelijk wat er is vernield in een gemeente en welke trend er op dat moment is in de gemeente. Zo is er ook een kunstwerk vernield

Schades aan gemeentelijke eigendommen door gebruik van zwaar illegaal vuurwerk lijkt in de laatste jaren toe te nemen. Het terugdringen van deze schades is van belang. Echter het is lastig om na te gaan welke maatregelen het juiste effect oplevert. Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen nodig zijn voor het terugdringen van vernielingen door zwaar illegaal vuurwerk en brandstichting

2015  16.749,- euro schade.
2016  5.946,- euro schade.
2017 21.000,- euro schade>
2018 5.119,- euro schade.
De afgelopen jaarwisseling was de schade circa 24.487,- euro.

Eerder verscheen: Rustige jaarwisseling kost Lisse € 5.119,–.