Datum: 20-06-2019 - 11:02
12
jan
'19
Jaarvergadering HDV goed bezocht.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Jaarvergadering HDV goed bezocht.

Het bestuur van de harddraverijvering Lisse en omstreken nodigde haar leden uit aanwezig te zijn op de 120e  ledenavond  't Poelhuys. En daar werd gehoor aan gegeven: ongeveer 150 leden zorgden voor een zeer goed gevulde zaal.

Even na achten opende voorzitter Tom Rooijakkers de vergadering. Hij keek terug op een jaar met een lach en een traan. Ook secretaris Monique Tenholter stond bij haar jaaroverzicht 2018 stil bij het overlijden van  Henk van der Kroft, Rob Slootbeek en Piet van Dijk.

De groei van het aantal leden is een positieve ontwikkeling. Zo groeide het aantal leden van 2435 (december 2017) naar 2472 in december 2018. 2276 leden maken gebruik van de automatische incasso. Deze manier van betalen is aanzienlijk goedkoper dan het contact voldoen.
Vanuit het financieel verslag van 2018 bleef onderaan de streep in de balans een positief saldo over van € 1000,-. Derhalve werd later op de avond dan ook besloten de contributie van (slechts) € 10,- te handhaven.
 
Henk van Dongen en Rob Veldhoven werden herkozen. Een aanvulling van Jasper de Jong en Mark van Noort als nieuwe bestuursleden werd ook met applaus goedgekeurd. Mark werd daarmee het jongste bestuurslid (31 jaar) en gaat dit samen doen met zijn broer Martijn. Hij is lid van de technische commissie. Jasper is dan niet de jongste, maar waarschijnlijk wel het langste bestuurslid. 

Een donker wolkje.

Rooijakker zag wel een donker wolkje in de lucht hangen. Dit heeft te maken met een verandering in de wet op de kansspelen. Hij hoopt dat hier een passende oplossing voor gevonden gaat worden.

De rondvraag.

De rondvraag werd traditiegetrouw gedaan door Dhr. Aad Onderwater. Hij had geconstateerd dat er geen boekjes van de feestweek bezorgd werden bij Berkhout, maar gaf zelf ook direct de oplossing: geef me maar een fatsoenlijk doosje mee en ik bezorg ze zelf. Ook waardeerde hij de inzet van het bestuur van het bestuur van de HDV.

Na de vergadering, rond 21.15 uur, volgden een gezellig samenzijn, de traditiegetrouwe traktatie op oliebollen en een loterij.