Datum: 20-06-2019 - 11:06
13
jan
'19
Catharijnelaan krijgt opknapbeurt.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Catharijnelaan krijgt opknapbeurt.

Van 13 augustus tot en met 21 september 2018 heeft het voorlopig ontwerp (VO) van de Catharijnelaan ter inzage gelegen. Er is één reactie binnen gekomen op het VO. Deze bewoner geeft in haar reactie aan dat het vrachtverkeer geweerd moet worden en dat het ontwerp er niet voor zal zorgen dat er rustiger gereden zal worden.....

Deze twee opmerkingen zijn niet van invloed op het vastgestelde ontwerp.

Door de Catharijnelaan in te richten als een erftoegangsweg (30 km/h) zal er langzamer gereden gaan worden. Eén van de veiligheidskenmerken voor een erftoegangsweg is het mengen van snelverkeer en de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit zal er voor zorgen dat de kwetsbare verkeersdeelnemer (voetganger, fietser) zich veiliger kan verplaatsen op de Catharijnelaan.

Door een ingenieursbureau is er onderzoek gedaan naar de wegconstructie. Uit dit onderzoek bleek dat de wegconstructie aan de westzijde over een lengte van 70 m dringend aan vervanging toe is. Om onnodige overlast voor de bewoners te voorkomen is aan de wegbeheerder gevraagd om mee te investeren in een nieuw trottoir

Door het aanbrengen van extra verkeersplateaus en streetprint wordt er langzamer gereden. Ervaring leert (Rooversbroekdijk) dat door de afgenomen rijsnelheid het geluidsniveau vermindert en de overlast ten aanzien van geluid zeker niet toeneemt.

De kosten voor de duurzaam veilige herinrichting van de Catharijnelaan worden geraamd op een bedrag van € 358.600,= (excl BTW).

Foto: google maps.