Datum: 17-06-2019 - 00:48
11
jan
'19
Bestuurlijke organisatie Keukenhof.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Bestuurlijke organisatie Keukenhof.

Per 1 januari jl. is Jan Kapiteijn, algemeen directeur van de Kapiteyn group uit Breezand, benoemd in het bestuur van de eigendomsstichting van Keukenhof. Hij vervult daarin de portefeuille bloembollen en sierteelt.
Bloemententoonstelling Keukenhof en landgoed Keukenhof zijn eigendom van Stichting Graaf Carel van Lynden....

De bestuurlijke organisatie is per 1 januari jl. aangepast zodat deze blijft passen bij de doelstellingen en voldoet aan de moderne eisen van governance.
Naast het organiseren van de bloemententoonstelling en het behouden van het historische landgoed voor komende generaties wil Keukenhof een rol van betekenis blijven vervullen voor het bollenvak, de sierteeltsector en de Bollenstreek.

Het bestuur van de stichting wordt uitgebreid met nog twee nieuwe bestuurders, zodat het uit vijf personen gaat bestaan. Het toezicht op dit bestuur ligt bij de Raad van Toezicht waarin een tweede lid wordt benoemd. De stichting is enig aandeelhouder van Keukenhof BV, waarvan Bart Siemerink directeur/bestuurder is.

Met deze governancewijziging is de Raad van Commissarissen van Keukenhof BV vervallen en is hun toezichthoudende en adviserende taak door het stichtingsbestuur overgenomen. Daarmee ontstaat een toekomstbestendige en eenduidige bestuurlijke structuur die de continuïteit van Keukenhof waarborgt. De commissarissen Piet Apeldoorn, Coen Vermeer en Jack de Vroomen zijn na hun reguliere zittingstermijn afgetreden per 31 december jl. Het Stichtingsbestuur en de Raad van Toezicht bedanken hen zeer voor hun bijdrage aan Keukenhof in de afgelopen jaren.