Datum: 26-05-2020 - 14:09

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

10
jan
'19
Anthura wint Tuinbouw Ondernemersprijs 2019
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Anthura wint Tuinbouw Ondernemersprijs 2019

Anthura uit Bleiswijk is de grote winnaar van de 33e editie van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Een jaar lang mag het veredelings- en vermeerderingsbedrijf zich ambassadeur van de tuinbouwsector noemen. Anthura ontving de prestigieuze prijs uit handen van voorzitter Michel F. van Ginkel vanwege.....

de indrukwekkende ontwikkeling die het bedrijf doormaakte, de duurzame agenda en goed werkgeverschap. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de tuinbouw op 9 januari in Keukenhof.

 Vier bedrijven waren genomineerd voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019. Dit zijn Anthura uit Bleiswijk, Dekker Chrysanten uit Hensbroek, Opti-flor uit Monster en Wim Peters Kwekerijen uit Someren. Alle vier bedrijven vielen op omdat zij op eigen wijze een bijzondere ontwikkeling doormaakten, waardoor zij niet alleen vandaag maar ook in de toekomst succesvol kunnen zijn. Het was voor de jury niet eenvoudig om een keuze te maken omdat het eigenlijk allemaal winnaars zijn. Deze ondernemers zijn met recht de ‘parels’ van de sector.

Uiteindelijk viel de keuze op Anthura, onder andere vanwege de sterke internationale positionering die veel pionierswerk heeft gevraagd en nog steeds vraagt. De driekoppige directie streeft naar een gezonde exploitatie, maar is ook zeer betrokken bij projecten die niet altijd een commercieel doel hebben. Het woord ‘duurzaamheid’ klinkt door in alle bedrijfsprocessen. De goed opgeleide werknemers krijgen kansen om zich verder te ontplooien, waardoor het bedrijf veel kennis en vakmanschap in huis heeft. Dat maakt Anthura een waardige opvolger in de lijst van winnaars van de Tuinbouw Ondernemersprijs.
 
Klimaat in de schijnwerpers
Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van het thema ‘Tuinbouwtransitie: aanpakken geeft energie’. De organisatie koos voor dit thema als antwoord op de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’, die Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in september presenteerde. De tuinbouw toont zich zeer proactief om met name de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.
Polair meteoroloog en weerman Peter Kuipers Munneke gaf zijn visie op het klimaat en de veranderingen die wetenschappers signaleren en die ook voor de tuinbouw in de toekomst grote gevolgen zullen hebben. “De grilligheid van het klimaat zal alleen maar toenemen”, hield hij zijn
toehoorders voor. Ondernemers kregen de gelegenheid om hun ervaringen met de extreme pieken van de afgelopen jaren met de zaal te delen. Klimaat en tuinbouw zijn nauw met elkaar verbonden, zo werd nogmaals duidelijk.

Inkomens tuinbouw gedaald
Het jaar 2018 zal nog lang op het netvlies blijven staan vanwege de lange hete en droge zomer. Deze situatie heeft grote invloed gehad op alle open teelten, maar ook glastuinbouwondernemers moesten creatief omgaan met waterbeheer.
Het inkomen in de tuinbouw is flink gedaald ten opzichte van de afgelopen drie jaar. Ondanks deze stevige daling ligt het op een hoog niveau in vergelijking tot de periode 2001-2014. Glasgroentetelers voeren de lijst aan, gevolgd door pot- en perkplantentelers en snijbloementelers. Bloembollentelers zagen hun inkomen dalen, maar het is nog steeds op een goed niveau. Het inkomen van boomkwekers steeg door herstel van de opbrengsten en schaalvergroting. Het inkomen van fruittelers daalde ten opzichte van 2017, maar dat was wel een topjaar. Vollegrondsgroentetelers daalden ook in inkomen, maar het ligt nog altijd ruim boven het langjarig gemiddelde.

Over de Tuinbouw Ondernemersprijs
De Tuinbouw Ondernemersprijs beloont jaarlijks het meest onderscheidende bedrijf in de tuinbouw dat met durf, doorzettingsvermogen en visie vernieuwing en duurzaam ondernemen in de praktijk brengt. Op deze wijze wil de stichting aandacht vestigen op goed en innovatief ondernemerschap, de schijnwerpers richten op positieve ontwikkelingen binnen de sector, ondernemers en hun bedrijven belonen voor hun uitmuntende prestaties en ze aansporen tot vernieuwing. Genomineerden en winnaars treden toe tot het bijzondere gezelschap van topondernemers waar de hele tuinbouwsector trots op is.