Datum: 17-06-2019 - 00:53
08
jan
'19
Nieuwjaarsspeech 2019 burgemeester Spruit door Kees v.d. Zwet.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Nieuwjaarsspeech 2019 burgemeester Spruit door Kees v.d. Zwet.

Burgemeester  Lies Spruit was zelf wegens ziekte verhinderd de Nieuwsjaarsreceptie bij te wonen. Haar Nieuwjaarsspeech werd daarom voorgelezen door wethouder Kees van der Zwet. De tekst treft u hieronder...

Graag heet ik u namens de andere collegeleden van harte welkom in het gemeentehuis waar wij vandaag het jaar 2019 feestelijk inluiden! Een warm welkom aan iedereen die hier aanwezig is – inwoners, ondernemers, raadsleden, persvertegenwoordigers, wethouders, ambtenaren en andere geïnteresseerden. Wat fijn dat u er bent!

2019: een gloednieuw jaar is aangebroken. En binnen Lisse bruist het van de nieuwe ideeën. We willen met elkaar vooruit. En zijn graag bereid daar zelf aan bij te dragen. We ontmoeten inwoners en ondernemers die niet bang zijn om nieuwe initiatieven uit te rollen.
Zulke nieuwe ideeën ondersteunen we als gemeenschap graag. En ook als gemeente juichen we enthousiaste initiatieven toe. Omdat het vaak over nog niet eerder bedachte ideeën gaat, sluiten de huidige beleidsregels niet altijd aan. Het is aan ons als gemeente om toch te kijken hoe we samen met inwoners en ondernemers innovatie mogelijk kunnen maken. Hoe we ruimte kunnen creëren om deze echt mogelijk te maken.

Participatie speelt een steeds belangrijkere rol. Participatie staat dan  voor een succesvolle samenwerking tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Er zijn meer vormen van participatie. Zo heb je burgerparticipatie waarin de gemeente een initiatief start en inwoners of organisaties vraagt om deel te nemen. Je hebt ook overheidsparticipatie. In dat geval komt het idee bij de samenleving vandaan en wordt de gemeente gevraagd om ook mee te doen. Tot slot heb je maatschappelijke participatie. In dat geval werken inwoners of organisaties zelf ideeën uit zonder inbreng van de gemeente.

In Lisse en de Bollenstreek kunnen we goed samenwerken. Dat zien we heel duidelijk onder inwoners. Mensen helpen elkaar en kijken naar elkaar om. Ik denk hierbij ook aan de films die ik regelmatig langs zie komen van Bollenstreek met elkaar. Deze laten zien dat we in de Bollenstreek elkaar helpen als het nodig is. Zo hebben de vrijwilligers van werkgroep Dementievriendelijk Lisse in september een Thé Dansant georganiseerd. Deze was speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een bijzondere middag met jong en oud. Ook trad de Big Band Bollenstreek op en verzorgden de leerlingen van Danscentrum Welkom optredens. Een hartstikke leuk initiatief!

In Lisse kennen we natuurlijk ook de vele actievelingen bij verenigingen en stichtingen. Door hun inzet maken zij heel veel mogelijk. Ook op aloude vakgebieden zien we de samenwerking. Hiervan zijn er vele opvallende voorbeelden.
Als gemeente werken we ook graag samen. Komend jaar gaan we flinke stappen maken om de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties verder te versterken. Als inwoner kunt u actief bijdragen aan onze plannen en de uitvoering ervan. Dat is een nieuw manier van werken, die vier fasen kent:

1. Samen denken
2. Samen besluiten
3. Samen doen
4. Samen leren

In de fase van Samen denken verzamelen we met elkaar ideeën. Vervolgens kiezen we samen een heldere richting die we voorleggen aan de gemeenteraad. Dat is Samen besluiten. Als dit voorstel is goedgekeurd, gaan we samen aan de slag, ofwel Samen doen. Tot slot kijken we tijdens en na het traject hoe het is verlopen en of we een volgende keer nog dingen anders willen doen. Dat is Samen leren.
We gaan komend jaar actief vragen naar de mening van inwoners. Daarom richten we een burgerpanel op. Hier kunt u als inwoner laten horen wat u vindt van actuele onderwerpen. Met uw mening en die van anderen hebben we goede informatie voor het maken van plannen. 
De gemeenteraad is al in 2018 actief aan de slag gegaan met participatie. Zo zijn de voorbereidingen van een Jongerentop in volle gang. Op maandag 18 februari is deze wervelende bijeenkomst in Floralis. De jongeren van Lisse kunnen deze avond aangeven wat zij belangrijk vinden in hun dorp. Wat is nu hún top 3 van dingen die echt moeten gebeuren. Na deze top gaan zij aan de slag met het uitwerken van hun ideeën en kan de gemeenteraad hierover een besluit nemen.
Ook peilt de gemeenteraad dit jaar hoeveel belangstelling er is voor tiny houses. U weet wel, die kleine woningen om duurzamer te kunnen leven. Uit de eerste gesprekken die raadsleden hebben gehad, blijkt dat best veel mensen het plezieriger vinden om kleiner te gaan wonen. Vooral om daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.
Tot slot bereiden we als gemeenten ook de komst van de Omgevingswet in 2021 voor. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke en maatschappelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. Uitgangspunt bij deze wet is dat er meer ruimte is voor ideeën van inwoners en ondernemers. Dit komt doordat er meer algemene regels gaan gelden. Deze vervangen de huidige vergunningen met veel details. De komende tijd staat het doel weer voorop en niet het middel hoe je er komt. We gaan er daarbij vanuit dat inwoners zelf zaken met elkaar kunnen regelen.

Naast alle ambities om op een Lissese manier participatie vorm te geven, zal 2019 in het licht staan van het nemen van duurzame maatregelen. Dit wordt echt een speerpunt de komende tijd. En dan gaat het niet alleen om het bouwen van gasloze woningen of het bevorderen van het gebruik van elektrische auto’s. Duurzaamheid past in de ambitie om tot een zogenoemde circulaire economie te komen. We willen kiezen voor producten en materialen die zo veel mogelijk bestaan uit eerder gebruikte grondstoffen. Dat kan dan op allerlei manieren. Wij realiseren ons dat dit wat van ons vraagt in houding en gedrag. Daar kiezen we bewust voor, omdat we op langere termijn dan wel een bijdrage leveren aan een mindere uitputting van onze aarde. En veel kleine bijdragen kunnen samen een grote worden.
Kortom, we gaan komend jaar nóg meer samenwerken en bewust kiezen voor duurzaamheid. Daar gaat u als inwoners zeker iets van merken. En wel in positieve zin. En wij ook. Want zowel de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke ambtenaren gaan actief hiermee aan de slag. Wij zien daar naar uit. Juist door samenwerken ontstaan de beste ideeën.

Tekst met dank aan José van Santen
Senior Communicatieadviseur
Team Communicatie, Bedrijfsvoering.