Datum: 27-05-2019 - 13:52
05
dec
'18
Nieuwe vlag voor gemeente Lisse.
Geschreven door Gemeente Lisse

Nieuwe vlag voor gemeente Lisse.

Op vrijdag 12 oktober werd er - samen met de regenboogvlag- een blanco vlag gehesen. Het college wilde dat de nieuwe vlag een symbool zou gaan worden voor de inclusieve samenleving......

De inclusieve samenleving met gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit.
Inwoners van de gemeente Lisse werd gevraagd om met een vlagontwerp te komen. Inzendingen konden tot uiterlijk 12 november 2018 worden verstuurd.

Op dinsdag 4 december mocht de vlag voor het eerst wapperen. Het ontwerp ‘Kruisende levenspaden’ is van Ruud Huijts en Stefan IJzerman.

• Elke rechte lijn kan gezien worden als het levenspad van een persoon, groep, identiteit, etc.
• De lijnen symboliseren enerzijds maatschappelijk verschil (verschillende kleuren en richtingen) en anderzijds gelijkwaardigheid (gelijkvormige rechte lijnen).
• De lijnen kruisen elkaar om aan te geven dat zij op dat punt met elkaar te maken hebben.
• De lijnen lopen door na het kruispunt, wat toont dat er geen ‘botsing’ met een einde is.
• De blauwe spiraal staat ingaand voor aandacht aan de inclusieve samenleving als mensen elkaar treffen op een kruispunt.
• De spiraal uitgaand symboliseert dat een knooppunt van diversiteit juist nieuwe perspectieven kan opleveren.
• Een witte achtergrond is gekozen om onschuld en zuiverheid te benadrukken.
• De kleuren en stijl van het logo van de gemeente komen volledig terug in het ontwerp.

Als prijs ontvingen de ontwerpers ieder de vlag zelf en samen een geldbedrag van 500 euro. De vlag gaat wapperen op dagen die voor de inclusieve samenleving belangrijk zijn.


(tekst met dank aan José van santen - gemeente Lisse) 

Eerder verscheen: Gemeente Lisse hijst regenboogvlag.