Datum: 27-05-2019 - 13:08
05
dec
'18
Lisse gaat voor dekkend netwerk van AED's.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Lisse gaat voor dekkend netwerk van AED's.

Het college van B & W stelt voor om In te stemmen met de aanschaf van 7 buitenkasten en 5 AED's en het sluiten van een onderhouds- en monitoringscontract van de buitenkasten (inclusief AED's) voor 5 jaar. Met AED burgerhulpverlening in de gemeente Lisse wordt de kwaliteit van leven en de kans op overleving na een hartstilstand vergroot.....

Burgers worden ingezet om binnen de cruciale 6 minuten na een hartstilstand bij het slachtoffer aanwezig te zijn. Er kan dan alvast begonnen worden met reanimatie, nog voordat de ambulance en Brandweer First Responders (BFR) ter plaatse zijn. Uit de praktijk is gebleken dat het hen niet altijd om binnen deze 6 minuten ter plaatse te zijn.

Er zijn voldoende burgerhulpverleners (251) geworven om op tijd ter plekke zijn. Om het slachtoffer op tijd te kunnen reanimeren moet binnen een straal van 500 meter een AED 24 uur per dag beschikbaar zijn.
De werkgroep heeft uitgezocht hoeveel AED en buitenkasten er nog nodig zijn om in een volledige dekking van Lisse te kunnen voorzien.

Kosten.

De aanschaf van 5 AED’s en 7 buitenkasten kost 15.030 EU (excl. BTW). Gunstig is dat de BTW teruggevorderd kan worden dat de kosten drukt. Het onderhoud van de AED’s en buitenkasten kost 5.502,35 (excl. BTW).

Eerder verscheen: Opnieuw een AED buiten geïnstalleerd.