Datum: 27-05-2019 - 13:17
05
dec
'18
Groot restafval milieustraat vanaf 1 oktober weer gratis.
Geschreven door Gemeente Lisse

Groot restafval milieustraat vanaf 1 oktober weer gratis.

Vanaf 1 oktober 2018 betalen inwoners niet meer voor groot huishoudelijk restafval, zoals een matras of stoffen bank. In Lisse sorteren inwoners hun afval. Zo kunnen grondstoffen als Plastic Metaal en Drankenkartons (PMD) en Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) hergebruikt worden. Voor restafval betalen inwoners per lediging in de ondergrondse container of bij de milieustraat....

Kees van der Zwet: ‘Het meeste grof huishoudelijk afval bieden inwoners gesorteerd aan. Scheiden van afval is belangrijk, om op die manier zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. De uitvoerbaarheid van het afvalinzamelsysteem is heel belangrijk voor het succes. Een bank uit elkaar halen en sorteren, is niet makkelijk uitvoerbaar en dat mogen we dan ook niet van onze inwoners verwachten.’

Sorteren

Uitgangspunt op de milieustraat blijft dat inwoners hun grof huishoudelijk afval gescheiden inleveren. Zo kan hout, textiel en bijvoorbeeld klein chemisch afval gratis ingeleverd worden. Voor het klein grof huishoudelijk restafval, wat overblijft en niet in de ondergrondse containers past, betalen inwoners het tiktarief bij de milieustraat. Dit tarief staat gelijk aan een inworp in de ondergrondse container. Maar voor grote niet te scheiden of niet eenvoudig te demonteren producten rekent de gemeente niet langer een tarief.

Vervuiler betaalt

Grondstoffen uit huishoudelijk afval, zoals GFT, PMD en papier en karton worden in Lisse opgehaald of kunnen ingeleverd worden bij milieuparken. Voor restafval betalen inwoners. Hiervoor krijgen zij een korting op de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Ze betalen per lediging restafval in de ondergrondse container of bij de milieustraat. Voor grof restafval betalen inwoners het tiktarief. Voor groot niet te scheiden restafval betaalden inwoners per kuub €15,-. Dit tarief is nu afgeschaft, omdat een aantal producten zo goed als niet te scheiden valt.
2 kinderen op hek 1