Datum: 27-05-2019 - 13:31
30
nov
'18
blik lisse nieuws vliegtuig vliegtuiglawaai overlast
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Gemeenten eisen handhaven aantal vluchten Schiphol

Op 29 november heeft Schiphol de Milieu Effect Rapportage (MER) gepubliceerd. Deze publicatie leidt vooral tot discussies over de toekomst, waarbij Schiphol verder wil groeien dan het huidige plafond van 500.000 vluchten. Het is echter niet wenselijk om over de toekomst van Schiphol te praten als de handhaving van de huidige afspraken nog niet goed geregeld is.....


De gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen hebben zich verenigd in ‘Cluster Zuid-West’. Zij roepen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) daarom op om de MER te gebruiken om snel een einde te maken aan de gedoogsituatie van Schiphol.

De gemeenten zijn van mening dat de voorliggende MER voldoende informatie biedt om de huidige situatie met 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. De MER is al 2 jaar vertraagd, waardoor Schiphol regels kan overschrijden zonder dat de minister kan handhaven. De gemeenten willen dat die situatie nu snel wordt beëindigd.

De Omgevingsraad Schiphol (ORS), waar de gemeenten ook in vertegenwoordigd zijn, zal op korte termijn over de MER adviseren aan de minister. De discussie over eventuele groei moet nog gevoerd worden en zal gezien de uiteenlopende standpunten nog lang gaan duren.

Nachtvluchten
In de betrokken gemeenten is veel overlast van vliegtuiglawaai van Schiphol. Dat geldt ook in de nacht, omdat de nachtvluchten van en naar Schiphol voor een groot deel worden afgehandeld op de Kaagbaan. De geluidhinder in de nacht leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners van deze regio. Schiphol heeft de afgelopen jaren het afgesproken maximale aantal vliegtuigbewegingen in de nacht overschreden.

Tekst: omgevingsdienst West - Holland.