Datum: 09-08-2020 - 20:18
23
nov
'18
Jeuggemeenteraad trekt volle raadszaal: 2 pony's of 1 paard?
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Jeuggemeenteraad trekt volle raadszaal: 2 pony's of 1 paard?

Burgemeester Lies Spruit opende donderdagavond 22 november klokslag 19:00 uur de jeugdgemeenteraadsvergadering. De 12 aanwezige jeugdleden zorgden voor een volle raadszaal: vaders, moeders, medeleerlingen, juffen, meesters en een aantal 'echte gemeenteraadsleden' .......

Per toerbeurt komen er ieder jaar andere scholen aanschuiven. Vooraf werden de leerlingen uit de groepen 8 goed voorbereid door raadsleden, volgden zij een project, leerden debatteren en waren zij op bezoek geweest in het gemeentehuis. De verdere coördinatie werd voor de tiende keer verzorgd door griffier Jan Jaspers.

De 6 fracties bestonden elk uit 2 personen. Niet uit een politieke partij, maar van 3 basisscholen: De Tweemaster, De Akker en De Willibrordschool. De raad had € 2000,- te vergeven. Vanuit Lisse had men zich van tevoren kunnen aanmelden.

Op tafel lagen 3 projectvoorstellen:

1. Aanschaf paard (St. Puntenburg)
2. EHBO Cursus voor vrijwilligers (Scouting Graaf van Lynden)
3. Verplaatsen speeltoestellen naar Blokhuis (Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse)

Na een eerste termijn waarin de fracties het gekozen project voorstelden volgden er in de tweede termijn een debat. Robbert Baaij (jawel de zoon van Ad Baaij) ontpopte zich tot een waar debater. Verder viel op dat zowel Hilde als Sem hun lesje politiek debatteren goed in zich opgenomen hadden. Als beiden het woord van voorzitter Spruit kregen begonnen ze steeds met: "Dank u wel voorzitter." Het ontlokte bij de burgemeester een glimlach.

Argumenten voor en tegen werden besproken. Hierbij meldde Robbert bijvoorbeeld dat een paard wel € 300,- kost en dat een paard ook dood kon gaan. Spruit reageerde lachend: "Jij gaat liever voor iets dat niet dood gaat? " Ja, maar speeltoestellen kunnen ook kapot gaan en een verplaatsing van de huidige speeltoestellen tegenover C & A naar Blokhuis zou in geval van plots ontruimen zeker in de weg staan. Maar in Blokhuis heb je toch een speelgoedwinkel. Daar kan je je kind ook brengen als je zelf boodschappen bij de AH gaat doen.
 Waarom geen 2 pony's i.p.v. 1 paard? Waarom geen digitale EHBO cursus volgen via internet? Rens benadrukte het sneeuwbaleffect. De 18 opgeleide EHBO- ers gaven hun kennis weer door aan anderen.

Na de pauze werd er gestemd. Ieder jeugdlid kreeg 2 stemmen. Het verplaatsen van de wipkippen en draaitol kreeg 2 stemmen en viel daarom af. Een herstemming was noodzakelijk. De raad was verdeeld: Zowel Puntenburg als scouting kregen evenveel stemmen. De burgemeester voerde met griffier en beiden verenigingen kortstondig overleg en kon daarna de raad mededelen dat er een akkoord gesloten was. Beiden kregen een check van €1000,-