Datum: 20-02-2020 - 23:48
08
nov
'18
Theo van Rooijen en Kees van Amsterdam zijn klaar voor de kerkenveiling.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Theo van Rooijen en Kees van Amsterdam zijn klaar voor de kerkenveiling.

Dit jaar wordt voor de 29e keer de kerkenveiling van de St. Agathakerk gehouden. De opbrengst is geheel bestemd voor de instandhouding en onderhoud van de kerk: schilderwerk van dakkapellen, hoofd- en zijdeuren, herstel van het muurlood en onderhoud aan de luidklokken, het uurwerk en het orgel....

In oktober zijn de catalogussen bezorgd, waarin 414 kavels te koop worden aangeboden. Het zijn er iets minder dan vorig jaar, maar er is dit keer gekozen voor een ietwat gevarieerder aanbod. De bieders zijn veelal oudere mensen en rond 00:00 uur moeten alles wel onder de hamer geweest zijn. Voor ieder iets aansprekends.

Een flinke kluif. 

Het is ieder jaar weer een hele klus om de kerkenveilingavond goed te laten verlopen. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Herman van der Horst (voorzitter), Taco Ringma (vice-voorzitter), Theo van Rooijen (secretaris) Chantal Ringma (tweede secretaris) en Jan van Rooyen (penningmeester) Zij komen zo'n 4 keer per jaar bij elkaar. Het comité bestaat totaal uit ongeveer 20 man. Zij gaan 3 tot 4 weken van tevoren alle adverteerders langs om geld en/of goederen op te halen. Kees van Amsterdam regelt alle bollenpakketten, Theo van Rooijen moet er zorg voor dragen dat alle kavels samen met de 35 adverteerders (waaronder Van der Putten & Dunweg en Uitvaartzorg Bollenstreek) en in de catalogus verwerkt worden en op tijd naar de drukker gestuurd wordt.

Bollenpakketten

Theo Langeveld en Kees van Amsterdam sorteren de mooiste bolgewassen van een aantal geselecteerde topkwekers. Het grote pakket telt meer dan 200 gevarieerde bollen voor € 35,00. Van Amsterdam gaat een aantal keer langs alle kwekers en heeft er voor gezorgd dat er 5000 zakjes gevuld klaar liggen. Samen met van Rooijen zijn de 115 en 50 kleine bloembollenpakketten op een zaterdagochtend bij de mensen thuis bezorgd.

De loterij.

Voor degene die een gokje willen wagen zijn er 2000 loten in verkoop gekomen. Vorig jaar werden er 3200 loten verkocht. Toch is er besloten om dit jaar minder loten uit te zetten. Eén van de vrijwilligers verkocht vorig jaar in zijn eentje 1500 loten. Hij fietst graag en is een manusje van alles. Dit jaar zou hij dit niet meer doen. Vandaar de wat voorzichtige inzet. Op dit moment zijn alle loten al uitverkocht.

Verrassende kavels

Het comité hoopt dit jaar weer zo'n €60.000,- op te halen. Er werd creatief nagedacht hoe dit te verwezenlijken was met minder kavels en heeft daarom besloten iets meer te investeren. Zo kocht men een gedeelte betaald van een rondvlucht. Deze kavel leverde vorig jaar veel geld op. Van Rooijen en van Amsterdam noemen verder: iedere eerste zaterdag van de maand een bloemetje, een rondtocht door de duinen en dozen Leonidas chocola met een niet bekend geldbedrag. Diaken Iwan Osseweijer gaat met 6 mensen een dagje naar Rotterdam, terwijl het kostersbuffet (met pastoor Franken) ook een nieuw item is.
Voor de 5 ballonnen van de Mexicaanse verkoop is er altijd een aantal vrijwilligers in de markt en ook op de vakantiebonnen met een waarde van €300,- wordt flink geboden.

Verjonging

Een punt van aandacht is de vergrijzing van de bieders. Het valt niet mee om jongeren en gezinnen bij de veilingavond te betrekken. Als oorzaak wordt o.a. een drukke agenda en een vrij hoge prijs per kavel genoemd. Het Comité heeft nog geen plannen om bijvoorbeeld gezinnen met kinderen actief bij de veilingavond te betrekken. Eerder heeft de Engelbewaarderskerk dit geprobeerd, maar dit bleek weinig succesvol. Toch zou men met een groeiende Josephschool, Willibrordschool en Klarinet een goede 'vijver' hebben om uit te vissen. 
  
Waar en wanneer veilen we?

De kerkenveiling vindt plaats op vrijdag 23 november 2018 in de Dienstencentrum “De Beukenhof”, Eikenlaan 2a in Lisse. Zaal open: 19.00 uur. Om 19.30 uur zal onze onvolprezen veilingmeester Ad van Zelst de veiling starten. Wij hopen, ook dit jaar, weer op een mooi resultaat.