Datum: 21-02-2020 - 01:31
04
nov
'18
Voortgangsrapportage LTC Lisse en sportpark Ter Specke.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Voortgangsrapportage LTC Lisse en sportpark Ter Specke.

De motie ‘Vreemd aan het orde van de dag’ betreffende tennishal Ter Specke heeft aandacht gevraagd voor het exploitatietekort van de tennishal Ter Specke. Een extern adviseur heeft een marktonderzoek uitgevoerd,.....

waaruit naar voren is gekomen dat de tennishal gedefinieerd is als overkapping specifiek ingericht voor tennis. De meest haalbare oplossing om de bezetting en exploitatie van de tennishal te verbeteren is de tennishal via Sportfondsen Lisse te verhuren aan LTC Lisse.
Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Sportfondsen Lisse en LTC Lisse om uitvoering te geven aan deze oplossingsvariant. Het traject betreffende het afsluiten van de huurovereenkomst heeft even stilgelegen. De intentie van Sportfondsen Lisse is om voor het einde van het jaar de huurovereenkomst met LTC Lisse af te sluiten voor het seizoen 2019.

Sportaccommodatie Ter Specke
De gemeente en FC Lisse zijn in gesprek om te komen tot een integraal plan voor de sportaccommodatie Ter Specke, bestaande uit de Ter Specke hal en de accommodatie van FC Lisse.
De raad wordt middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang.
Voor het einde van het jaar wordt de eerste uitwerking van het integraal plan gepresenteerd aan de commissie.