Datum: 21-02-2020 - 01:00
04
nov
'18
Toch geen verkoop Floralis?
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Toch geen verkoop Floralis?

Het vorige college wilde laten onderzoeken of er geïnteresseerden waren om Floralis of een deel van Floralis (horecagedeelte) te kopen. Er zou ook gekeken kunnen worden of het horeca gedeelte verkocht kan worden. Een combinatie gemeente - horeca in één pand werd niet wenselijk gevonden.....

Adviesbureau Eiffel deed in opdracht van de gemeente een marktverkenning inzake Floralis.De conclusie werd getrokken dat verkoop mogelijk is, maar waarschijnlijk zal leiden tot een ruim financieel en maatschappelijk verlies.
Het gebouw is recent verbouwd en om het grotendeels af te schrijven zonder zicht op behoud van het doel waarvoor het is opgericht, kan leiden tot diverse problemen. Dit valt daarom niet te adviseren.
Het alternatief van overdracht aan een maatschappelijke/culturele Stichting heeft als voordeel dat het maatschappelijke gebruik blijft gehandhaafd terwijl de exploitatielasten voor de gemeente kunnen dalen. De kans om deze te vinden is niet groot.
Voorafgaand aan een mogelijke verkoop beslissing is het goed om met de gebruikers te streven naar een verbetering van de exploitatie. Dit zal de noodzaak om te verkopen mogelijk verkleinen en de potentiële opbrengst vergroten.

Op basis van de conclusie van het Rapport van Eiffel is het op korte termijn geen optie om Floralis af te stoten. Daarbij komt dat Floralis steeds meer bekendheid krijgt in de buurgemeenten, maar ook landelijk. Er komen steeds meer gebruikers en bezoekers naar Floralis wat bijdraagt aan een positiever exploitatieresultaat.