Datum: 21-02-2020 - 00:43
03
nov
'18
Politiek buigt zich over toekomst Engelenburcht.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Politiek buigt zich over toekomst Engelenburcht.

De gemeente Lisse moet saneren in haar accommodaties, wil af van een aantal gebouwen. Het vorige college had hiervoor aan de raad al voorstellen gedaan. Taxatierapporten speelden hierbij een belangrijke rol...

Wat betreft de Engelenburcht, thuishaven van speeltuinvereniging Kindervreugd was als conclusies/aanbevelingen opgenomen deze op korte termijn te verkopen. Belangrijk was wel dat de functie van speeltuin gewaarborgd wordt.

Andere toekomst door voortschreidend inzicht?

Naar aanleiding van de ‘Voortgangsrapportage oktober 2017’ is adviesbureau Eiffel in opdracht van de gemeente in november 2017 gestart met een marktverkenning
inzake de Engelenburcht.
Uit dit onderzoek blijkt dat bij de verkoop van de Engelenburcht een verlies op de boekwaarde te verwachten. Om de potentiële opbrengst te verhogen kan de bestemming mogelijk worden gewijzigd naar wonen of kinderopvang, waarbij de eerste variant economisch gezien de meeste kans heeft.
Het wegvallen van de voorziening 'speeltuin'zal waarschijnlijk tot weerstand bij de omliggende bewoners leiden. Mogelijk kan dat leiden tot bezwaren bij een bestemmingsplanprocedure.
De Engelenburcht is gebouwd als sociaal cultureel gebouw. De verwachting is dat het gebouw niet kostprijs dekkend kan worden verkocht. In dat geval zal een deel van de boekwaarde versneld afgeschreven moeten worden.

Het gebouw is nog relatief jong om nu reeds grotendeels versneld af te schrijven zonder zicht op behoud van het doel waarvoor het is opgericht.
In tegenstelling tot het vorige college ziet het ernaar uit dat het huidige college ervoor kiest de Engelburcht niet te verkopen. Op basis van de conclusie van Eiffel is afstoten van de Engelenburcht op korte termijn geen optie. Besloten wordt om samen met stichting BESCAL te kijken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van Engelenburcht te verbeteren.

 

foto: Bescal.