Datum: 21-02-2020 - 01:21
03
nov
'18
Gemeente (nog) niet tevreden over Makelpunt.
Geschreven door Welzijnskompas

Gemeente (nog) niet tevreden over Makelpunt.


De gemeente heeft de functie van ‘accommodatiemakelaar’ neergelegd bij WelzijnsKompas. Welzijnskompas heeft een faciliterende en verbindende rol in Lisse en heeft als doel het bevorderen van zelfregie en samenredzaamheid....

Als ‘accommodatiemakelaar’ is WelzijnsKompas het informatie-/verwijspunt voor maatschappelijke accommodaties. WelzijnsKompas heeft een Makelpunt opgericht: een digitale marktplaats voor maatschappelijke accommodaties. De lancering van dit Makelpunt heeft 26 februari 2018 plaatsgevonden op het gemeentehuis van Lisse.
Aanbieders en vragers van ruimten kunnen elkaar vinden. En staat het gewenste aanbod er (nog) niet op of vindt u geen geschikte match? Dan kunnen verenigingen/organisaties contact opnemen met WelzijnsKompas.

In de rapportage van het eerste half jaar 2018 heeft Welzijnskompas de cijfers van het Makelpunt gepubliceerd. Op basis van deze cijfers uit de rapportage heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met Welzijnskompas. De gemeente concludeert dat de matches tussen vraag en aanbod nog zeer beperkt zijn. Daarbij komen er signalen binnen vanuit het maatschappelijk middenveld dat nog
niet iedereen op de hoogte is van het Makelpunt.

Welzijnskompas geeft aan dat vanwege personeelswijzigingen de promotie van het Makelpunt stil heeft gelegen in de zomer en heeft toegezegd een campagne op testarten om het Makelpunt beter te promoten en verenigingen/organisaties actief te benaderen. Op basis van de resultaten van deze campagne zal de gemeente in gesprek treden met Welzijnskompas over de toekomst van het Makelpunt.

Eerder gepubliceerd artikel: Makelpunt Lisse: dé website voor maatschappelijk ruimteverhuur  

foto: makelpunt - Utrecht.nl