Datum: 24-01-2020 - 15:45
24
okt
'18
CDA stelt schriftelijke vragen over aanvragen subsidies voor senioren.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

CDA stelt schriftelijke vragen over aanvragen subsidies voor senioren.

Onlangs kwamen ouderenbonden met een onderzoek onder 55+ers waaruit bleek dat veel ouderen geen gebruik maken van subsidies als huurtoeslag en zorgtoeslag, terwijl ze er wel recht op hebben. Dat er geen gebruik van gemaakt wordt, komt door onwetendheid over het bestaan of de criteria voor het verkrijgen van de subsidie....

Ook zijn de aanvraagprocedures vaak ingewikkeld.

De CDA-fractie vindt dit zorgelijk en heeft daarom het college hierover 22 oktober jl. schriftelijke vragen gesteld. Men vraagt het college of men dit herkent. Er zou een actieve rol vanuit de overheid wenselijk zijn om de mogelijkheden tot subsidieaanvragen in te dienen en de aanvraag beter toegankelijk te maken, te versimpelen.

Het college wordt verzocht binnen 30 dagen te reageren.