Datum: 21-10-2018 - 03:35
11
okt
'18
Zweten en Eten brengt € 14.739,57 op voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Zweten en Eten brengt € 14.739,57 op voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Zondag 10 juni vond voor de 2e keer ‘Zweten & Eten’ plaats, georganiseerd door Rotaryclub Lisse-Bollenstreek & Rotaract Bollenstreek. Zweten en Eten is een Run-Bike-Run gecombineerd met een FoodTruckFestival, met als doel om zoveel mogelijk geld voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur bijeen te brengen....

Afgelopen woensdag overhandigde de voorzitters Cathy Osselton (Rotary) & Tim van der Kroft (Rotaract) een cheque van € 14.739,57 aan Linda Hoogervorst van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland.

Jeugdfonds sport & cultuur Lisse zeer succesvol
Het Jeugdfonds sport & cultuur Lisse geeft kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar van gezinnen waar onvoldoende inkomen is de mogelijkheid om toch lid te worden van een sportvereniging, of lessen in kunst en cultuur te volgen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie en in bepaalde gevallen de benodigde kleding en attributen.

Het fonds is in 2017 gestart op initiatief van Rotaryclub Lisse-Bollenstreek. De Gemeente Lisse garandeert een vast bedrag gedurende 3 jaar en daarnaast organiseren Rotaryclub Lisse-Bollenstreek & Rotaract Bollenstreek het evenement Zweten & Eten waarmee extra geld opgehaald wordt zodat er zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen.

Dit jaar zijn tot en met september 49 aanvragen voor Sport en 7 voor Cultuur gehonoreerd. Dat is een stijgende lijn ten opzichte van 2017 en geeft aan dat er veel behoefte aan is. Zonder de inspanning van de Rotary & Rotaract zou het maximale aantal kinderen dat kan deelnemen nu al bereikt zijn.

Meer intermediairs nodig
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken is het van belang om nog meer intermediairs voor het fonds in te zetten. Kinderen of ouders kunnen namelijk niet zelf een aanvraag doen bij het fonds. Dit moet een intermediair doen; een professional uit het maatschappelijke veld die zicht heeft op de thuissituatie van kinderen. De doelstelling is: ‘Alle kinderen doen mee’. Kijk op: www.allekinderendoenmee.nl.

Foto en tekst met dank aan Harry Duivenvoorden.

Foto's tweede editie Zweten en eten.