Datum: 31-05-2020 - 16:07

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

12
sep
'18
Op naar een aardgasvrij Lisse!
Geschreven door Gemeente Lisse

Op naar een aardgasvrij Lisse!

Lisse heeft samen met de dertien andere gemeenten in Holland Rijnland het convenant ‘Aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw’ ondertekend. Wethouder Jeanet van der Laan van duurzaamheid zette dinsdagmiddag 11 september haar handtekening. Met dit convenant gaat Lisse zich samen met partijen als de provincie en Liander inzetten voor een aardgasvrij Lisse....

Jeanet van der Laan: ‘In Lisse willen we dat onze nieuwe en bestaande woningen aardgasloos zijn. Samen met inwoners, Stek en ondernemers gaan we hiervoor een plan maken. Ook zullen we inwoners ondersteunen met informatie over hoe zij dit in hun eigen woning aan kunnen pakken.’

Nieuwbouw
Het is bij wet geregeld dat nieuw te bouwen woningen vanaf 1 juli 2018 niet meer op het aardgas zijn aangesloten. Nu verstrijkt er aardig wat tijd tussen het bedenken van een nieuwbouwwijk en het daadwerkelijk bouwen. Toch wil Lisse zich zoveel mogelijk inspannen om nieuwbouwwoningen die al voor juli 2018 in de procedure zaten, zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

Bestaande bouw
Ook in de bestaande gebouwde omgeving ligt er een grote opgave. Voor de bestaande gebouwde omgeving gaat Lisse de komende jaren een warmtevisie maken. Hierin staat of een buurt voor of na 2030 van het aardgas afgaat en welke duurzame warmtebron in de plaats komt van het aardgas. Deze warmtevisie en uitvoeringsplannen willen we samen met inwoners en ondernemers maken.

Aardgasvrij. Hoe?
Afscheid nemen van het aardgas is een landelijke opgave. Dit is niet zomaar gerealiseerd. Inwoners en ondernemers gaan hier het nodige van merken. Inwoners en bedrijven zullen de komende jaren aanpassingen aan hun huis of bedrijf gaan doen. Bijvoorbeeld het gasfornuis inruilen voor een elektrisch fornuis of het installeren van een warmtepomp in hun woning. De gemeente zal in de komende jaren dan ook een beroep doen op de inzet van onze inwoners en ondernemers. Met elkaar maken we Lisse duurzaam en toekomstbestendig. 

Ambities
De gemeente Lisse heeft hoge ambities als het om duurzaamheid gaat. Zo wil Lisse als gemeente in 2040 energieneutraal zijn. Om deze ambities ook waar te kunnen maken, gaat er veel veranderen de komende tijd. Met de ondertekening van dit convenant zet Lisse weer een stap in de richting van een duurzaam Lisse.

Met dank aan José van Santen,

senior adviseur communicatie gemeente Lisse.