Datum: 09-07-2020 - 17:19

banner 5 juni gemeente 2

08
sep
'18
Lisse spreekt in bij hoorzitting Duinpolderweg.
Geschreven door Gemeente Lisse

Lisse spreekt in bij hoorzitting Duinpolderweg.

Wethouder Jolanda Langeveld van mobiliteit heeft vrijdagavond 7 september namens gemeente Lisse bij Provinciale Staten ingesproken. Dit betrof de hoorzitting over de Duinpolderweg. Langeveld benadrukte daarbij het belang van een verbeterde bereikbaarheid van Lisse en de Bollenstreek....

Ook gaf zij aan blij te zijn dat de provincie het traject in goed overleg met bewoners wil inpassen.

“Op dit moment ontbreekt een goede ontsluiting via de weg richting Haarlemmermeer en de A4. De verkeersafwikkeling in het gebied stagneert. Dit neemt nog grotere vormen aan tijdens het Keukenhof-seizoen en bij calamiteiten in of om de regio”, betoogde Langeveld. “Wij hebben als één van de grondgebonden gemeenten constructief deelgenomen aan het proces dat de afgelopen jaren is doorlopen. Dit vanuit de doelstelling dat het voorkeursalternatief een robuuste en toekomstbestendige bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van Lisse en de regio. Wij zijn verheugd dat beide Gedeputeerde Staten hebben geluisterd naar de argumenten en hebben gekozen voor het nu voorliggende voorkeursalternatief, het zogenoemde midden-alternatief.”

Input vanuit inwoners Rooversbroekpolder
Langeveld benadrukte blij te zijn met het besluit om samen met de betreffende bewoners en ondernemers in de Rooversbroekpolder te komen tot een definitieve tracékeuze en dito inpassingsplan. “Wij gaan ervan uit dat ook de Staten hier positief tegenover staan. Aspecten als leefbaarheid, natuurwaarden, landschapswaarden, recreatiewaarden én economisch functioneren moeten in de volgende fase mede met input vanuit het gebied een plek krijgen.”

 

Eerder verscheen het artikel: Lisse blij met inspraak in ontsluiting Rooversbroekpolder.