Datum: 22-04-2019 - 20:02
10
aug
'18
Hoogheemraadschap van Rijnland sluit Leidsevaart voor doorgaande recreatievaart.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Hoogheemraadschap van Rijnland sluit Leidsevaart voor doorgaande recreatievaart.

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting van het oppervlaktewater te beperken. Door water via een andere route aan te voeren kan Rijnland de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Een tweede maatregel is het afdammen van de Leidsevaart in Heemstede....

Daarmee wordt voorkomen dat het zoutgehalte van het water in de Bollenstreek oploopt. Als gevolg hiervan is de doorgaande recreatievaart op de Leidsevaart vanaf vrijdag 10 augustus - 6.00 uur voorlopig niet meer mogelijk.

Normaal gesproken krijgt het westen van Nederland voldoende zoet water via de Hollandse IJssel. Dit is nu echter niet meer het geval, waardoor verzilt water geen tegendruk heeft. Verzilt water is onder meer schadelijk voor de natuur en de teelt van bollen, bomen, groente en fruit.

Bollenstreek

Verzilting treedt niet alleen op door de aanvoer van water met een hoog zoutgehalte. In diepe polders als de Haarlemmermeer komt van nature verzilt water vanuit de ondergrond naar boven. Om dit zout af te voeren moet het water worden doorgespoeld. Door het watertekort moet Rijnland het water langer vasthouden. Gevolg hiervan is dat de zoutgehalten in het noordelijke deel van het watersysteem van Rijnland oplopen. Ook de Leidsevaart bij Haarlem is in zuidelijke richting aan het verzilten.

Om te voorkomen dat het verzilte water de Bollenstreek bereikt, wordt er een schot in het water geplaatst ter hoogte van de fietsbrug bij de Kohnstammlaan in Heemstede. De afsluiting geldt tot nader order. 

Belangen

 De natuur en agrarische sectoren krijgen voorrang boven de recreatievaart.

Dijkgraaf Rogier van der Sande: ,,Ons werk bestaat voor een belangrijk deel uit het  afwegen van belangen. We zijn ons ervan bewust dat de stremming van de Leidsevaart vervelend is voor de pleziervaart. Maar we zijn ons óók bewust van de enorme impact van verzilting op de land- en tuinbouw. Daarom treffen we deze maatregelen. Met een relatief kleine hoeveelheid water in Boskoop en de afsluiting van de Leidsevaart kunnen we grote schade aan hoogwaardige teelten zoveel mogelijk voorkomen.”

Regen

De komende dagen wordt er veel regen verwacht. Dat biedt glastuinders de mogelijkheid om hun bassins te vullen. Van der Sande: ,,Dat het de komende dagen gaat regenen wil niet zeggen dat de verzilting op korte termijn is opgelost. Dat gaat zeker nog weken duren. Ondanks de verwachte regen gaat Rijnland komende periode ook gewoon door met de inspectie van dijken op droogtescheuren, omdat er nog altijd sprake is van een groot neerslagtekort.”

Tekst en foto: Hoogheemraadschap van Rijnland.