Datum: 24-01-2020 - 14:52
26
jul
'18
DSV|verzorgd leven zet in op structureel onderhoud van haar woon-zorglocaties.
Geschreven door DSV|verzorgd leven

DSV|verzorgd leven zet in op structureel onderhoud van haar woon-zorglocaties.

DSV heeft de afgelopen jaren flink ingezet op het vernieuwen van haar woonzorglocaties. Het resultaat zijn prachtige nieuwe woon/zorglocaties. De gebouwen worden inmiddels naar volle tevredenheid gebruikt. Maar om de kwaliteit van de gebouwen op peil te houden is het belangrijk dat, ook nieuwe gebouwen, structureel goed worden onderhouden. De nieuwe gebouwen zijn een belangrijk...

uitgangspunt voor DSV om goede zorg te kunnen verlenen en het comfort van wonen voor de bewoners op hoog niveau te houden. Een goed technisch beheer van de gebouwen is essentieel, de
techniek moet werken, functioneel zijn en tijdig worden onderhouden. Precies om deze reden is DSV op zoek gegaan naar experts in de markt die de hoge verwachtingen kunnen waarmaken. Tijdens een
strenge selectie procedure heeft DSV|verzorgd leven de juiste partners gevonden. Samen met deze partners is een samenwerking gestart met als resultaat 13 onderhoudspartners die vanuit eigen kracht en expertise de komende drie jaar (2018-2020) het technisch beheer van DSV op hun schouders nemen. Door duidelijke afspraken te maken is er grip op kwaliteit, zijn kosten beheersbaar en worden processen geoptimaliseerd. Bijkomend voordeel is dat gedurende deze periode de partners en DSV van elkaar kunnen leren.

Om de uitkomsten van de samenwerking goed te kunnen volgen is ‘mijn DSV’ opgezet. Mijn DSV is een online platform waar de facilitair teamleiders van de verschillende locaties reparatieverzoeken en storingen melden die direct door de onderhoudspartner worden opgepakt. Exacte locatie, foto van het gebrek, en prioriteit indicatie geven de onderhoudspartner de gelegenheid om direct de
juiste handeling in te plannen. Dit levert tijdwinst op en geeft duidelijkheid over het op te lossen probleem. Zoals we allemaal weten gaat bellen en mailen over verschillende schijven en daar wordt het vaak niet duidelijker van.

Uitgangspunt is dat DSV de regie heeft over het proces en de onderhoudspartners kunnen doen waar ze goed in zijn. Zo is het technisch onderhoud voor de komende jaren in goede handen en kan DSV
de focus houden op goede zorg.
Stichting DSV heeft met de volgende onderhoudspartners de samenwerkingsovereenkomst ondertekend:

Bij DSV staat liefdevolle, persoonlijke zorg voorop. Hierbij wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van innovatieve technologie om veiligheid, comfort en communicatie voor cliënten en medewerkers in de zorg te optimaliseren. DSV werkt graag samen met vooruitstrevende technologiepartners, zodat met elkaar goede oplossingen ontwikkeld kunnen worden, die ook echt werken in de dagelijkse praktijk van de zorg. Zo investeer DSV in belangrijke en noodzakelijke innovatie in de ouderenzorg op onze locaties. Benieuwd hoe dat gebeurt bij DSV? Bekijk de film!

DSV|verzorgd leven
DSV|verzorgd leven is een Protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan mensen die verblijven binnen de woonzorgcentra als aan mensen die thuis wonen. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en
duidelijk zichtbaar voor de cliënt. Wij staan open voor iedereen.
Voor meer informatie over DSV, kijk ook op de website.