Datum: 19-08-2019 - 04:12
02
jun
'18
Pastoor Franken 3 juni 25 jaar priester.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Pastoor Franken 3 juni 25 jaar priester.

Op 5 juni 1993 is het 25 jaar geleden dat pastoor Franken tot priester is gewijd. Dit priesterjubileum willen we vieren en wel op zondag 3 juni. De parochianen van alle locaties nodigen we hierbij van harte uit om dit feest mee te vieren. Die zondag is er om 10.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de St. Agathakerk. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een parochiebreed koor onder leiding van Fabian Haggenburg....

Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid de pastoor te feliciteren in de tuin achter de kerk waar de koffie klaar staat. Daarnaast wordt er ook een hapje en een drankje geserveerd. Voor de kinderen is er natuurlijk limonade, er is een springkussen en er worden spelletjes georganiseerd. We sluiten deze feestelijke dag af rond 15.00 uur.

Als u pastoor Franken iets wil schenken, dan graag, op zijn verzoek, een bijdrage aan het project “Alleen God interesseert zich voor ons” van Stichting Kerk in Nood, dat zij in de Centraal Afrikaanse Republiek uitvoert.  Hiervoor is het volgende IBAN nummer beschikbaar: NL 05 RABO 0328 86 5273 ten name van parochie H. Willibrordus met vermelding van: Jubileum pastoor Franken. Meer informatie over dit project vindt u onderstaand.

Het ligt in de bedoeling het cadeau in de vorm van een cheque na de koffie aan de pastoor te overhandigen. Wij hopen velen van u op zondag 3 juni te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten, Bestuur van de parochie Heilige Willibrordus

Cadeau voor pastoor Franken

De meesten van ons hebben in de Bollenstreek gelukkig weinig materiële zorgen. Wilt u pastoor Franken i.v.m. zijn jubileum iets geven, dan wil hij graag uw aandacht vragen voor het volgende goede doel dat via stichting ‘Kerk in Nood’ geholpen kan worden: “Alleen God interesseert zich voor ons”

De volgende informatie is van hun website overgenomen; Priesters en religieuzen in de Centraal Afrikaanse Republiek helpen met gevaar voor eigen leven de mensen die door gevechten van huis en haard zijn verdreven. Helpt u hen? Sinds 2013 heerst er in de Centraal Afrikaanse Republiek een quasi-burgeroorlog. Het is moeilijk om het overzicht te behouden over alle gewapende groeperingen die hier actief zijn. Hun namen verschillen, maar hun misdaden zijn overal dezelfde: ze plunderen, brandschatten, verkrachten, ontvoeren en vermoorden. De vertegenwoordigers van de overheidsinstanties en van de politie waren niet zelden de eersten die zichzelf in veiligheid brachten nog voor de rebellen naar de steden oprukten. Alleen de Kerk is gebleven.

Talrijke priesters en kloosterlingen hebben zich met gevaar voor hun eigen leven ingezet om de weerloze bevolking te beschermen. Het bisdom Alindao, in het zuiden van het land, was in mei en juni 2017 het schouwtoneel van hevige gevechten. Een groot deel van de inwoners van de getroffen plaatsen is op de vlucht geslagen. De mensen waren voordien al arm en slaagden er slechts met moeite in om van de hand in de tand te leven, maar nu zijn ze gewoonweg alles kwijt.

De Kerk moet voor alles zorgen. De mensen verwachten alle heil van God en van de Kerk. Van andere zijden is er amper hulp te verwachten. Een gelovige zegt: “Overal elders worden de mensen geholpen, maar hier interesseert men zich maar zeer matig voor de dramatische toestand waarin wij ons bevinden. Gelukkig is de Katholieke Kerk er om ons bij te staan. De bisschop neemt het absolute voortouw om een oplossing te vinden voor de crisis waarin het land verkeert.”

Om de gevluchte mensen, onder wie ook heel veel kinderen, te kunnen helpen, heeft de bisschop echter hulp en financiële steun nodig, zodat hij 3.000 mensen van het meest noodzakelijke kan voorzien. Kerk in Nood wil hem niet in de steek laten. Voor € 10 kunnen we een gezin van een voedselpakket voorzien. (zie bovenstaand voor het speciale bankrekeningnummer!)