Datum: 22-01-2019 - 03:56
13
me
'18
Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Burgemeester Lies Spruit reikte zaterdag 12 mei in Floralis een koninklijke onderscheiding uit aan de heer J.P.N. Bet (59), huisarts uit Lisse.
Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tijdens een feestavond ter ere van het tienjarig jubileum van de hospice Duin- en Bollenstreek....

De heer Bet kreeg de onderscheiding vanwege zijn grote, belangeloze inzet bij de voorbereiding tot oprichting van de hospice en voor zijn bijdrage aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de eerste lijn in de gehele regio.

Oprichting hospice Duin- en Bollenstreek

De heer Bet heeft zich van 2002 tot 2008 uitzonderlijk ingespannen voor het realiseren van de hospice. Hij heeft vele uren gewijd aan het geven van lezingen voor gemeenten, serviceclubs en bedrijven om sympathie en financiële steun voor het initiatief te verwerven.
Hij haalde uiteindelijk meer dan een miljoen euro op en in 2008 kon de hospice worden geopend.

Bestuurslid hospice

Sinds 2006 is de heer Bet bestuurslid geweest bij de stichting hospice Duin- en Bollenstreek. Vanuit die rol is hij na de opening gaan werken aan de bekendheid van de hospice bij huisartsen in de regio.
De heer Bet heeft er altijd voor gestaan de voorziening laagdrempelig te houden: geen onnodige bureaucratie zodat de huisartsen juist alle aandacht konden schenken aan behandelingen gericht op een maximum aan comfort.

Deelnemer multidisciplinair overleg

De heer Bet was van 2008 tot 2017 deelnemer aan het multidisciplinair overleg. Als deskundige op het gebied van ouderenzorg –hij is kaderarts palliatieve zorg en palliatief consulent- heeft hij jarenlang inhoudelijk richting gegeven aan dit overleg.
Als zeer ervaren huisarts was hij uitstekend in staat om mee te denken met minder ervaren huisartsen. Ook gaf hij nascholing aan verpleegkundigen in het eigen hospice-team en zorgverleners uit de regio.

Docent en voorzitter regionale nascholing Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen

In deze hoedanigheid heeft de heer Bet in de periode 2005-2008 vele trainingen, onder meer over palliatieve zorg, gegeven aan huisartsen in de regio Rijnland en Midden Holland.
Zo heeft hij het niveau van palliatieve zorg naar een hoger plan weten te tillen.

Oprichter en consulent bij Integraal Kankercentrum West (nu Integraal Kankercentrum Nederland)

In de periode 2006-2014 heeft de heer Bet onder meer een netwerk opgezet waarbij palliatieve consultatieteams beschikbaar zijn om professionals te ondersteunen.
Voor de meeste professionals heeft palliatieve zorg namelijk niet op het studieprogramma gestaan en in de praktijk ervaring opdoen is ook niet altijd gemakkelijk.

Verdere verdiensten

De heer Bet heeft ook nog les gegeven in palliatieve zorg. Dat deed hij tussen 2010 en 2013 bij een huisartsenopleiding op de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC.
Zo droeg hij bij aan communicatief vaardige huisartsen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze handelen en van wie het beleid zo veel mogelijk onderbouwd is.