Datum: 22-01-2019 - 02:51
12
me
'18
Gemeente legt hotel 'De Duif' dwangsom op.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Gemeente legt hotel 'De Duif' dwangsom op.

De eigenaar van De Duif maakt volgens de gemeente Lisse strijdig gebruik van zijn pand. De gemeente wil wel meedenken over een andere bestemming van het pand. De door de eigenaar voorgestelde opties worden echter niet geschikt geacht....

In het najaar van 2017 kocht de huidige eigenaar het pand 'de Duif' aan de Westerdreef 49. Op dit moment was in het pand al een restaurant gevestigd en dit huurcontact werd overgenomen. Voor de hotelkamers werden twee huurders gevonden: een hotelier voor de 4 kamers (16 slaapplaatsen) aan de voorzijde en een uitzendbureau voor de overige 40 kamers (96 slaapplaatsen).

Het uitzendbureau gebruikt de kamers voor het huisvesten van haar werknemers, veelal seizoenswerkers die voor een periode van een paar maanden in De Duif verblijven. Al sinds de start van deze huisvesting komen klachten van de omwonenden binnen over overlast. Deze overlast bestaat uit geluidsoverlast bij het transport (o.a. 's ochtends vroeg), last van vervuiling door afval en sigarettenpeuken en een (te) hoge parkeerdruk.

Verschillende overleggen tussen omwonenden, het uitzendbureau en de gemeente hebben plaatsgevonden, maar de overlast blijft onderwerp van zorg. Op 15 maart heeft een inspectie plaatsgevonden in De Duif. De conclusie van dit onderzoek is dat het huidige gebruik (door het uitzendbureau) niet past binnen de geldende bestemming 'Horeca'. De eigenaar zal dus het pand conform de bestemming moeten gebruiken, of op een andere in de omgeving (centrum, woonwijk) passende manier.
Dit is de eigenaar in een overleg op 17 april meegedeeld. Hij heeft een drietal vormen van gebruik voorgesteld: begeleid wonen (zoals een serviceflat), verhuur van onzelfstandige woonruimtes en een hotel met casino. Onderzoek leert dat deze drie opties planologisch niet haalbaar zijn.

Zowel de opties begeleid wonen (zorgflat) als de verhuur van onzelfstandige woonruimtes hebben een hogere parkeernorm dan het huidige gebruik als hotel. Dit maakt deze opties niet reëel.

Geen casino.

De Verordening speelautomatenhallen Lisse stelt dat er binnen de gemeente maar één speelautomatenhal mag zijn. Deze moet zich tevens in het buitengebied bevinden. Deze speelautomatenhal bestaat al. Vandaar dat  (hotel met) casino geen reële optie is.

mogelijke leegstand.

Zowel eigenaar als gemeente zijn gebaat bij een pand dat in gebruik is. Door mee te denken over een ander gebruik, worden de kansen om het pand te exploiteren vergroot. Mogelijk lukt het de eigenaar niet, het pand conform de bestemming te exploiteren. In dit geval leidt handhaving tot leegstand, wat ook geen wenselijke situatie is.


dwangsom

Zowel de eigenaar van het pand als de gebruiker (het uitzendbureau) zijn in overtreding en beide hebben het in hun macht de overtreding te beëindigen.
De gemeente legt een dwangsom op van €700.000,=.

Foto: google.nl