Datum: 22-01-2019 - 03:40
09
me
'18
Uitreiking hoofdprijs Mechanisatietentoonstelling 2018.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Uitreiking hoofdprijs Mechanisatietentoonstelling 2018.

Tijdens de afgelopen Mechanisatietentoonstelling te Vijfhuizen, in januari van dit jaar, schreef Sercom een prijsvraag uit voor de eindgebruikers van onze systemen waaraan een bijzondere prijs was verbonden; een filmopname van het bedrijf, met behulp van een drone....

Onze vraag was “Hoeveel Sercom computers die tot 31 december 1999 in bedrijf zijn gesteld, werken met de meest recente software-versie”? Het antwoord hierop is 128 stuks en het juiste antwoord kwam van de heer Bart Pletting van de firma Gebroeders Pletting te Heemskerk. Maandag 30 april vond de prijsuitreiking plaats en bezocht Jan-Willem Lut, directeur van Sercom, de gebroeders Pletting, waar hij de prijs overhandigde aan Bart Pletting. Gebr. Pletting is een specialist in het kweken van Muscari. Voor de opslag van deze bloemen maakt men gebruik van een Sercom SC900 klimaatcomputer.