Datum: 30-11-2021 - 07:35
14
feb
'18
blik lisse nieuws beekbrug toekomst basisschool isk katwijk hillegom bollenstreek wethouder adri roon teylingen college lisserbroek engel
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Wat gaat er met de Beekbrug gebeuren?

Het einde van RKBS de Beekbrug komt in zicht. Vanaf 1 augustus is directeur Pierre Peters 'zijn' schoolgebouw kwijt. Wat zijn de plannen voor dit gemeentelijk monument?....

De gemeente wilde de buren graag informeren. Hiervoor waren de bewoners van het buurtschap de Engel uitgenodigd. Door Teylingen college( locatie KTS) werd er een presentatie verzorgd van de plannen die er zijn voor de toekomst van de Beekbrug.
Mensen van het Teylingencollege waren deze avond aanwezig om uitleg te geven over de ISK die naar verwachting in 2019 in de Beekbrug gehuisvest zal worden.

Namens de KTS voerde Mevr. Marian de Jong het woord en vertelde over de ISK (Internationale Schakel Klas)
Het huidige pand van de ISK in Katwijk wordt gesloopt en maakt plaats voor huizenbouw. De school telt momenteel 130 leerlingen uit 18 verschillende landen. De kinderen variëren van leeftijd tussen de 12 en 18 jaar. Sommigen zijn statusloos. Voor hen biedt de school een stukje veilig- en gezelligheid. Andere kinderen zijn gevlucht uit oorlogsgebieden of zijn afkomstig uit Polen. Al deze kinderen krijgen 2 jaar les op de ISK en zullen daarna uitstromen naar het regulier onderwijs. Zij leren vooral de Nederlandse taal, maar ook de gebruiken van ons land. Hoe zit de Nederlandse maatschappij in elkaar? Welke regels gelden hier? De Jong:"Eigenlijk is de school Nederland in het klein.
De school staat nu 2 jaar in Katwijk. Daarvoor stond de school in Leiden. Omdat het AZC in Katwijk kwam, is de school mee verhuisd.
Op dit moment komen de meeste leerlingen uit Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk.

Het team.

De team bestaat uit 20 personen. De leerkrachten zijn veelal afkomstig uit het basisonderwijs. Verder zijn er vrijwilligers en een conciërge. Het systeem van de KTS Teylingen is overgenomen nar de ISK

Teylingen college enthousiast.

De Jong zag het al helemaal zitten op de Beekbrug. De school telt op dit moment 9 lokalen. De ISK zal intern het een en ander intern willen verbouwen om aan de benodigde 10/11 lokalen te komen. Een bushalte voor de deur en een centrale ligging. In mei 2019 zou de ISK zijn deuren al willen openen.

Wethouder trapt op de rem.

Wethouder de Roon temperde het enthousiasme van de Jong. Het is nog niet zeker of de school ook daadwerkelijk hier gehuisvest gaat worden. Er is gekeken naar alternatieven en er is nog geen definitief besluit genomen. Het college is benieuwd naar de reacties van omwonenden en wil dit in haar overweging meenemen.
Daarnaast is er nog een technisch, bestuurlijk verhaal. Gemeenten moeten bereid zijn hun financiële steun te verlenen aan het plan.
De Roon: "Het is ook niet voor onbepaalde tijd."1 Of 2 jaar zou niet wenselijk zijn, gezien de te maken onkosten. Redelijker vindt de Roon een eerste termijn van 4-5 jaar.

De Roon gaf wel aan dat er voor de zomervakantie een besluit genomen moet worden. In principe wil de gemeente wel de verantwoording nemen, maar niet zonder de steun van andere gemeenten.

Alternatieven voor de Beekbrug

Alternatieven voor de Beekbrug zullen waarschijnlijk minder positief uitvallen voor de wijk. Als de school omgebouwd zou gaan worden tot appartementen zullen er bijvoorbeeld meer auto's in de wijk komen. De school behoudt met de ISK zijn functie als schoolgebouw. Het Fioretti (waaronder de KTS valt) en het college van de gemeente Lisse zouden de functie van een dergelijk gebouw het liefst behouden.

Reacties van buurtbewoners.

De aanwezigen hadden een aantal vragen. Zouden de jongeren na schooltijd buiten het hek blijven hangen? Hoe zit het met de toegankelijkheid van het schoolplein na schooltijd? Hoe wordt de verkeersdruk in de wijk?
De Jong gaf aan dat de meeste leerlingen direct met het openbaar vervoer zullen vertrekken. De school heeft echter ook een 'buurthuis functie '. De Jong:" Ze blijven wel eens hangen rond de school, omdat er gratis Wifi is." De ouders van de kinderen hebben over het algemeen geen auto. De kinderen komen daarom ook vaak op de fiets. Iets dat ze nog wel eerst moeten leren, want fietsen is nu eenmaal niet overal een algemeen bekend vervoermiddel. Over het gebruik van de speelplaats kan altijd overleg tussen de buurt en school plaats vinden.

De Jong nodigde de aanwezigen uit om een keer in Katwijk langs te komen en met eigen ogen te zien hoe er op niveau gewerkt wordt. Directeur Peters had al een bezoekje gebracht en was onder de indruk.

Meer informatie over ISK