Datum: 04-06-2023 - 16:59
24
me
'23
Vragen over kwaliteit van de stoepen in de gemeente Lisse.
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings
Foto's Redactie BOL

Vragen over kwaliteit van de stoepen in de gemeente Lisse.

Jaarlijks vallen in Nederland zo’n 9.000 mensen ten gevolge van problemen van de stoep. Volgens de CROW richtlijn is een hoogteverschil van 3cm een ernstig hoogteverschil. Indien iemand hierdoor valt is de gemeente aansprakelijk voor de schade. De stoep is er voor iedereen. Wandelen is de meest duurzame manier om je te verplaatsen. Wandelen is goed voor de gezondheid. Een goede stoep is dan ook belangrijk...

In januari 2023 is de tweejaarlijkse weginspectie in Lisse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 3,31% van hettotale stoepoppervlak in Lisse onvoldoende kwaliteit heeft.Steeds meer bewoners klagen hierover, met name scheve paden, losliggende tegels en hoogteverschil. Via Fixi kunnen inwoners problemen van de openbare ruimte aangeven.

De fractie van de PvdA - GroenLinks heeft het college hier een aantal vragen over gesteld.

1. Heeft het college inzicht in het aantal meldingen over stoepen die in de afgelopen jaren via Fixi is gedaan, het tempo van afhandeling van deze meldingen en het aantal meldingen dat naar tevredenheid is afgehandeld?;
2. Erkent het college dat het kwaliteitsniveau van de stoepen in Lisse matig tot slecht is en wat is er in de afgelopen jaren gedaan om de kwaliteit van de stoepen in Lisse te verbeteren?;
3. Wat beoogt het college in de komende jaren te gaan doen om het kwaliteitsniveau van de stoepen in Lisse te verhogen?;
5. Kan het college aangeven welke kosten gemoeid zijn met het verhogen van het kwaliteitsniveau van de stoepen van C en D naar A?;
6. Is dat ook uitvoerbaar qua capaciteitsinzet en binnen de bestaande budgettaire kaders?
7. Als het niet haalbaar is binnen de bestaande capaciteit en de budgettaire kaders, wat stelt het college dan voor te doen om het kwaliteitsniveau alsnog te verhogen?

Binnen 30 dagen zal het college hier antwoord op geven.