Datum: 26-09-2023 - 20:41
23
me
'23
Samen voor signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijning
Geschreven door Gemeente Lisse
Foto's archief

Samen voor signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijning

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn actief in het tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (ondermijning). Hiervoor werken zij nauw samen met politie, OM en andere partners. Ondermijning betekent dat criminelen uit de onderwereld gebruik maken van diensten van onze samenleving (de bovenwereld). Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving...

en misbruik maken van mensen of voorzieningen. Uiteraard wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen. De gemeenten sluiten hiermee aan op de landelijke aanpak tegen ondermijning. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is een aantal keer per jaar een campagne naar buiten brengen, waarbij we aandacht vragen voor dit onderwerp en de hulp vragen van inwoners en ondernemers bij het signaleren en melden. Niet alleen inwoners en ondernemers hebben hier een belangrijke rol in, maar ook de medewerkers van de werkorganisatie HLTsamen. Daarom is er de komende periode ook extra aandacht voor dit onderwerp binnen de organisatie.

Rol gemeentemedewerkers bij herkennen signalen

Ondermijning is moeilijk zichtbaar, maar komt helaas vaak genoeg voor. Ook in onze gemeenten. Eigen medewerkers hebben een belangrijke rol. Zo kijken gemeentemedewerkers kritisch naar twijfelachtige aanvragen voor bijvoorbeeld vergunningen. En bekijken zij kritisch met wie zij zakendoen. Een goed en helder beleid hoort hierbij, daarom zijn bijvoorbeeld de APV en het Bibob-beleid (toetsen van goede bedoelingen van aanvragers) aangepast.

Signalen kunnen herkennen, dat is belangrijk. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) uit Den Haag helpt de gemeenten daarbij. Zij organiseren in onze gemeenten een roadshow ondermijning voor alle medewerkers in dienst van HLTsamen. Deze roadshow is bedoeld om de organisatie op een interactieve manier signalen van georganiseerde (drugs)criminaliteit en mensenhandel te laten herkennen, bewuster te maken van de gevolgen voor de maatschappij en medewerkers weerbaarder te maken tegen invloeden van buitenaf.

Voor de gemeentehuizen in Hillegom, Lisse en Teylingen staan deze en volgende week op verschillende dagen onderdelen van de roadshow, zoals een escaperoom Cybercash en een ondermijningsbus. Dit is een multifunctionele, interactieve belevingsbus om kennis en bewustwording over ondermijning te vergroten. Ook is SHOP aanwezig, het kennis- en expertisecentrum sekswerk en mensenhandel. Zij geven informatie, advies, psychosociale en praktische hulp en bieden opvang aan slachtoffers van mensenhandel. Tijdens de roadshow benadrukken vertegenwoordigers van SHOP voornamelijk de bewustwording van de preventieve signalen en de gevolgen van mensenhandel.

Aanpak ondermijning: signaleren, voorkomen én aanpakken

De gemeenten willen signaleren, voorkomen én aanpakken. Dit gebeurt samen met partners. Dit zijn natuurlijk de politie en het OM, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Signaleren

Door op tijd misstanden te signaleren, kan criminaliteit worden voorkomen. Inwoners en ondernemers van de drie gemeenten hebben een belangrijke rol bij het signaleren. De meldingen die inwoners, ondernemers en gemeentemedewerkers doen, zijn belangrijk. Ze kunnen het ontbrekende stukje zijn in een grotere (opsporings)puzzel.

Voorkomen

Om te voorkomen dat criminelen zich hier vestigen, kijken gemeentemedewerkers kritisch naar twijfelachtige aanvragen voor bijvoorbeeld vergunningen. Ook wordt nagegaan of samenwerkingspartners hun geld eerlijk verdienen. Een goed en helder beleid hoort hierbij, daarom zijn bijvoorbeeld de APV en het Bibob-beleid (toetsen van goede bedoelingen van aanvragers) aangepast.

Aanpakken

Regelmatig vinden integrale controles plaats, vaak in bedrijfspanden. Dit zijn controles met diverse partners, zoals de Omgevingsdienst. Samen kijken zij of er sprake is van zaken die niet kloppen. Als dat het geval is, kan dit bijvoorbeeld de sluiting van een pand betekenen. Of het aanhouden van verdachten door de politie. Het werken aan een zaak in onze gemeenten, helpt vaak ook weer om zicht te krijgen op zaken in een ander deel van de regio of het land.

Samen zien we meer

Burgemeesters Arie van Erk van Hillegom, Lies Spruit van Lisse en Carla Breuer van Teylingen benadrukken samen met teamchef Ethel Nol van politie basisteam HLT dat de samenwerking met inwoners en ondernemers van groot belang is. “Samen zien we zoveel meer. Als u melding maakt van dingen die niet kloppen, houden we met elkaar onze gemeenten veilig. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin (georganiseerde) criminaliteit geen kans heeft.”

Melden

Wie dingen ziet die niet kloppen, kan dat uiteraard melden via de politie 0900 – 8844. Of via Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000 en meldmisdaadanoniem.nl.