Datum: 27-03-2023 - 16:43
14
mrt
'23
Tulpenkoorts in museum De Zwarte Tulp.
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings
Foto's Redactie BOL

Tulpenkoorts in museum De Zwarte Tulp.

Het was 3 februari 1637 toen in Haarlem de tot dan toe levendige handel in tulpenbollen opeens stagneerde. Het einde van de tulpenkoorts.
De tentoonstelling Tulpenkoorts – 1636-1637 – Het Ware Verhaal in Museum de Zwarte Tulp vertelt wat er vooraf ging aan die gedenkwaardige dag. Hoe de tulp van een geliefd verzamelobject van rijken en aanzienlijken...

in najaar en winter 1636/1637 een speculatie-object was geworden voor mensen die het niet om de tulp ging maar om het geld. En hoe men uiteindelijk na de stagnatie begin 1637 in de maanden daarna tot een vergelijk kwam over de exorbitant hoge bedragen. De meeste aankopen werden geannuleerd of tegen een aantal procenten afgedaan. Eind 1637 was de rust weergekeerd. Een economische ramp was afgewend. De tulp bleef geliefd, zij het veel betaalbaarder dan voorheen.

De tentoonstelling Tulpenkoorts vertelt in 9 hoofdstukken in grote lijnen het verhaal van de tulpenkoorts, van wat er aan voorafging en hoe het afliep. Ook is er aandacht voor de pestepidemie van 1635/1636 die van invloed is geweest op het verloop van de tulpenkoorts.
Veel aandacht is besteed aan de presentatie van het verhaal met levensgrote figuren, kleine vitrines met rekwisieten, verhelderende afbeeldingen en korte, krachtige teksten.

Voor wie zich verder in het onderwerp Tulpenkoorts wil verdiepen is er de studiezaal waar men pamfletten kan lezen en boeken die over de tulpenkoorts zijn verschenen. Daar kan men ook kennis nemen van de feitelijke inhoud van alle wilde verhalen die over de tulpenkoorts de ronde doen.
Dat alles tegen het decor van portretten van 17de-eeuwse tulpen geschilderd door Marcel van Baaren. Het zijn er nu 45. Zijn ambitie is het aantal van 99 vol te maken; die portretten worden later in het jaar toegevoegd.

De gehele tentoonstelling is tweetalig: Nederlands en Engels.

Bij de tentoonstelling is een boek verschenen
Tulpenkoorts – 1636-1637 – Mythe en werkelijkheid.
Geschreven door Henk Looijesteijn met medewerking van Annemarie Vels Heijn.
Het boek kost 18,50 euro, is gebonden, bevat 88 pp. met 34 afbeeldingen. ISBN 978 94 6455 026 9.
Er is ook een Engelstalige editie: Tulip Fever – 1636-1637 – Myth and Reality. ISBN 978 90 8293 6179.
Te koop bij Museum de Zwarte Tulp en in de boekhandel.

Concept tentoonstelling: Annemarie Vels Heijn
Vormgeving 3 D: Theo Tienhooven
Grafische vormgeving: Marja Eveleens

Tentoonstelling
Tulpenkoorts – 1636-1637 – Het Ware Verhaal
Tulip Fever – 1636-1637 – The True Story
18 maart – 27 augustus 2023