Datum: 04-06-2023 - 16:03
30
jan
'23
Schriftelijke vragen over toegankelijkheid verkiezingen Provinciale Staten.
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings
Foto's Redactie BOL

Schriftelijke vragen over toegankelijkheid verkiezingen Provinciale Staten.

Raadslid Frank Mélotte heeft namens de CDA fractie vragen gesteld omtrent de toegankelijkheid van de verkiezingen voor iedereen Het is een gemeentelijke taak om de drempel tot deelname aan verkiezingen zo laag mogelijk te maken. Dat geldt zeker voor de deelname aan verkiezingen door Lissers die lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben....
Om de toegankelijkheid van verkiezingen verder te verbeteren heeft het kabinet bij Najaarsnota besloten dat gemeenten eenmalig in totaal € 2,7 miljoen ontvangen. Het bedrag wordt verdeeld per gemeente naar het aantal inwoners. 

Het CDA vraagt zich af hoe het college de toegankelijkheid van  deelname aan de PS-verkiezingen door mensen met een lichamelijke beperking gaat verbeteren.
Dit geldt ook voor mensen die visueel beperkt zijn. Ook is de vraag gesteld hoe het college om wil gaan met laaggeletterden en een mogelijke inzet van de bibliotheek hiervoor.
Het CDA vraagt zich verder af of de gemeente een ‘geoormerkt’ bedrag van de rijksoverheid heeft ontvangen om de toegang tot de PS-verkiezingen te verbeteren, hoe hoog dit bedrag is en hoe dit geld besteed gaat worden.