Datum: 02-02-2023 - 13:29

Allemaal Duurzaam Banners 970x250px4 isoleren met korting aangeast

20
jan
'23
Vragen over aanleg glasvezelnet in (bebouwde kom) Lisse
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings
Foto's pixabay

Vragen over aanleg glasvezelnet in (bebouwde kom) Lisse

De mogelijke aanleg van glasvezel in Lisse zorgt voor wat onduidelijkheid binnen de inwoners van de gemeente. Hoewel de gemeente geen partij in deze is, ontvangen zij wel vragen. Wethouder van der Zwet heeft beloofd te kijken naar de manier van communiceren. In eerste instantie zou Delta dit verzorgen, maar Delta network heeft haar verzoek ingetrokken. T - mobile wil het glasvezel nu gaan aanleggen.....
 Ondertussen heeft de fractie van D66 vragen gesteld aan het college met betrekking tot de aanleg van het glasvezelnet. Hieronder een samenvatting van de ingediende vragen:
 
Enkele maanden geleden heeft Delta Netwerk activiteiten ondernomen om een glasvezelnet in Lisse aan te leggen en bewoners te interesseren in een abonnement via Delta Netwerk. Recent heeft Delta Netwerk via haar website aangekondigd dat ze er toch van afzien, omdat een andere aanbieder in Lisse glasvezel gaat aanleggen. 
T-mobile heeft onlangs via brieven inwoners van Lisse laten weten dat ze glasvezelkabels in Lisse gaan aanleggen. Op de website van de gemeente staat te lezen dat de gemeente hier veel vragen van inwoners over heeft ontvangen. 
 In de Volkskrant van 4 januari 2023 stond in een uitgebreid artikel beschreven hoe in de plaats Winsum twee partijen een glasvezelnetwerk aan het aanleggen waren, waardoor straten en stoepen tweemaal open moesten en er op verschillende plekken twee kabels uit de grond steken.  
 
Vragen:
1.Is het college op de hoogte van de plannen van bedrijven die glasvezelnetwerken aan willen leggen en bekend met de besliscriteria die deze bedrijven hanteren of ze al dan niet door gaan met een aangekondigd project? 
 
2. Is er inmiddels een vergunningaanvraag ingediend door een of meer van deze bedrijven?
 
3.-Wat doet het college in geval meerdere partijen eigen glasvezel kabels in de grond willen leggen en hiervoor vergunning aanvragen?
 
4. Is het college van plan regie te gaan voeren op de aanleg (o.a. wel/niet meerdere netwerken in de grond; planning werkzaamheden afstemmen op andere vergelijkbare werkzaamheden in opdracht van de gemeente e.d.)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?
 
5. Is het college van mening dat de communicatie over dit onderwerp vanuit de gemeente aan inwoners van Lisse beter kan?
 
 
Beantwoording van het college wordt binnen 30 dagen verwacht.