Datum: 27-11-2022 - 13:28
24
sep
'22
Drie waarderingsspelden uitgereikt in Lisse.
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings
Foto's Arja Luijk

Drie waarderingsspelden uitgereikt in Lisse.

Op vrijdag 23 september reikte wethouder Riet Austie drie Waarderingsspelden van de gemeente Lisse uit aan drie vrijwilligers van de Stichting Volksuniversiteit Lisse. De waarderingsspeld wordt uitgereikt aan mensen die zich veel en op een bijzondere manier inzetten voor Lisse. De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke opening van het nieuwe seizoen met de medewerkers en docenten.....

Waarderingsspeld voor Ina van der Aar – Zaagman

Mevrouw Van der Aar ontvangt de Waarderingsspeld omdat zij zich vanaf 2013 heeft ingezet voor de Volksuniversiteit Lisse. Gedurende 9 jaar was zij secretaris van het bestuur. Daarnaast regelde zij de personele zaken van de docenten en vrijwilligers. Door het bestuur wordt zij gezien als de spin in het web van de organisatie. Dat het vrijwilligerswerk een groot deel van haar tijd in beslag heeft genomen, is voor iedereen duidelijk. Per 1 juli 2022 heeft mevrouw Van der Aar haar functie als secretaris neergelegd. Tijdens de bijeenkomst zal zij afscheid nemen van de Volksuniversiteit.

Mevrouw Van der Aar heeft zich met hart en ziel ingezet voor de Volksuniversiteit en verdient daarvoor de waarderingsspeld van de gemeente Lisse.

Waarderingsspeld voor Theo Wassenaar

De heer Theo Wassenaar zet zich al sinds 2006 in voor de Volksuniversiteit Lisse. Van 2006 tot 2015 was hij penningmeester. Daarna is hij administrateur geworden. Gedurende de afgelopen 16 jaar is hij het financiële hart geweest van de organisatie. Daarnaast verrichtte hij op diverse terreinen de gebruikelijke hand- en spandiensten om de interne organisatie draaiende te houden. Met zijn kennis van de historie van de Volksuniversiteit is de heer Wassenaar een vraagbaak voor medewerkers en docenten.

De heer Wassenaar is een echte vrijwilliger die de waarderingsspeld van de gemeente Lisse verdient.

Waarderingsspeld voor Albert Buschman

De heer Buschman is sinds 2001 betrokken bij de Volksuniversiteit Lisse. Hij is gestart als docent en in 2003 toegetreden tot het bestuur. Vanaf 2004 is hij werkzaam als coördinator huisvesting, een functie die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Mede onder zijn leiding zijn er vele verbouwingen en aanpassingen gerealiseerd. Met monumentale gebouw van de Volksuniversiteit beheert hij als ware het zijn eigen huis. Hieruit blijkt zijn grote betrokkenheid bij de organisatie en dat alles op basis van vrijwilligheid.

De heer Buschman is een geboren vrijwilliger aan wie terecht de waarderingsspeld van de gemeente Lisse werd toegekend.