Datum: 03-06-2020 - 04:03

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

04
dec
'17
Uitbreiding van zorgboerderij Sterksaam.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Uitbreiding van zorgboerderij Sterksaam.

Een initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor uitbreiding van de zorgboerderij aan de Heereweg 460A. De uitbreiding bestaat o.a. uit gebruikmaking van de monumentale Wagenschuur die nu nog bij het woonhuis behoort....

De bovenverdieping van de Wagenschuur zal gebruikt worden voor een Bed & Breakfast en de benedenverdieping voor een dagbesteding/kookacademie voor 7 deelnemers.

Aan de Heereweg 460A is sinds 2015 een zorgboerderij gevestigd. Hier wonen 6 bewoners met een beperking. Verder is er een dagbesteding voor deze bewoners, maar ook voor deelnemers met een beperking van buiten af. De vraag naar dagbesteding is toegenomen. sitchting Sterksaam  geeft verder aan een extra schuur voor fietsen van de bewoners nodig te hebben.

Bestemmingsplan

Het gebruik als Bed & Breakfast en de kookacademie is strijdig met het bestemmingsplan. Ook is horeca en detailhandel op deze locatie niet toegestaan.
Een andere strijdigheid met het bestemmingsplan betreft het gebruik van de bollengrond. Achter op het erf is een deel van de bollengrond in gebruik genomen als moestuin en dierenverblijf als onderdeel van de dagbesteding van de stichting.
Door middel van bollengrondcompensatie en een bestemmingsplanherziening wordt dit gebruik gelegaliseerd.

De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met dit principeverzoek.  Wijziging van het bestemmingsplan wordt opgestart. Bij deze herziening wordt de eerdere wijziging van bollengrond naar de bestemming Tuin meegenomen.