Datum: 19-01-2022 - 20:27
11
jan
'22
Mobiliteitsplan Lisse: hoe beweegt het verkeer in 2035?
Geschreven door Gemeente Lisse

Mobiliteitsplan Lisse: hoe beweegt het verkeer in 2035?

Lisse moet de komende jaren goed bereikbaar en toegankelijk blijven. Dat moet op een duurzame manier, terwijl de leefomgeving prettig en veilig blijft. Deze ambities blijken uit het nieuwe mobiliteitsplan tot 2035, dat het college van B&W heeft vastgesteld en voorlegt aan de gemeenteraad. Het college zet onder andere in op het verbeteren van de oost-westverbinding,....

het goed opvangen van de piekdrukte in de Bollenstreek en het bereikbaar houden van het centrum met een goed parkeerbeleid.

Lisse en de regio zijn volop in ontwikkeling. Als alle woningbouwplannen doorgaan komen er in Lisse en Lisserbroek ruim 3.500 woningen bij in de komende periode. Ook in de regio is de bouwopgave groot. Deze nieuwe bewoners zorgen voor een toenemende behoefte aan mobiliteit.

Keuzes

Om zowel groei mogelijk te maken en tegelijkertijd de leefomgeving te verbeteren moeten wel keuzes gemaakt worden. “Het zijn vraagstukken die slimme oplossingen vragen”, aldus wethouder Jolanda Langeveld. “We moeten ook kijken naar de wijze waarop we dat doen. We zullen naast het aanleggen van nieuwe wegen ook vooral kijken naar nieuwe vormen van duurzame mobiliteit zoals hoogwaardig openbaar vervoer, snelfietsroutes of deelmobiliteit.
Langeveld vertelt enthousiast over  het plan en heeft er zin in om er mee aan de slag te gaan. Ze noemt het zelf een totaalpakket aan maatregelen en dus niet alleen gericht op bijvoorbeeld het autoverkeer. Toekomstbestendig bezig zijn.

Duurzaam

Het mobiliteitsplan richt zich op de meest duurzame wijzen van vervoer, namelijk het stimuleren van het gebruik van de fiets of het lopen naar bestemmingen, maar ook op het verder verduurzamen van gemotoriseerd verkeer door bijvoorbeeld het zorgdragen voor voldoende beschikbare laadpalen voor elektrische voertuigen.

Vijftig projecten

In het mobiliteitsplan zijn in totaal bijna vijftig projecten opgenomen. Projecten die nog verder uitgewerkt moeten worden, maar ook projecten waar direct van start kunnen. “Zo blijven we inzetten op verkeersveilige herinrichting van wegen, zoals bij de Spekkelaan. En we willen ook oog hebben voor het gedrag van alle verkeersdeelnemers, want een verkeersveilige leefomgeving daar zijn we tenslotte samen voor verantwoordelijk”, aldus Jolanda Langeveld. “Op korte termijn willen we ook aan de slag het instellen van 30 kilometerzones in delen van het dorp.”

De gemeenteraad vergadert op 27 januari over het mobiliteitsplan. Als het plan definitief is vastgesteld, kan worden gestart om samen met de Lissese inwoners te komen met de concrete uitwerking.

Blik op Lisse zal de komende dagen een aantal speerpunten nader toelichten.