Datum: 19-01-2022 - 20:56
13
jan
'22
Lisse bereikbaar houden: het managen van de piekdrukte.
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings

Lisse bereikbaar houden: het managen van de piekdrukte.

Wethouder Jolanda Langeveld presenteerde dinsdag 11 januari het mobiliteitsplan. Het is een plan voor de komende jaren waarmee de gemeente er voor wil zorgen dat Lisse een veilige, bereikbare, aantrekkelijke en leefbare woonplaats blijft. Het totale plan telt 79 pagina's. De redactie van blik op Lisse haalt er een aantal facetten uit. Vandaag: We managen de piekdrukte in de bollenstreek...

speerpunt B:We managen de piekdrukte in de bollenstreek

Tijdens het bollenseizoen bezoekt een grote groep toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland de bollenstreek. Velen van hen bezoeken de Keukenhof, maar ook een rondrit langs de bollenvelden is een favoriet tijdverdrijf. Naast het positieve economische effect van deze bezoekers zorgen zij ook voor een periodieke verslechtering van de bereikbaarheid van Lisse en omgeving. Om deze overlast van bezoekersverkeer tegen te gaan kunnen we maatregelen treffen op het gebied van infrastructuur, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

Onder infrastructurele maatregelen verstaan we bijvoorbeeld het aanleggen of verbreden van wegen. Dit zijn relatief kostbare maatregelen voor een situatie die zich maar enkele weken per jaar voordoet. Wel zullen reguliere maatregelen - zoals de ruit rond Lisse - Lisserbroek -vanzelfsprekend ook hun bijdrage leveren aan het bereikbaar maken van de bollenstreek tijdens de piekdrukte.

Onder verkeersmanagement verstaan we het managen van verkeersstromen tijdens piekdrukte. Dit doen we samen met Rijkswaterstaat en de provincie door het inzetten van adviesroutes, het tijdelijk anders afstellen van verkeerslichten, het inzetten van verkeersregelaars, etc.

Onder mobiliteitsmanagement verstaan we het beïnvloeden van reizigersgedrag: door op een ander moment of met een andere vervoerswijze te komen wordt de piekdrukte op de infrastructuur verlicht waardoor minder overlast ontstaat voor regulier verkeer. De Keukenhof heeft hier de afgelopen jaren al veel energie in gestoken, wat heeft geleid tot een aanzienlijk afname van het aandeel autogebruik onder bezoekers.

Om de verkeersdruk tijdens de piekdrukte verder terug te dringen zetten we in op de
onderstaande maatregelen.

Maatregel 1 Campagne ‘Fietsen in de Bollenstreek

We stimuleren het bezoeken van de Bollenstreek per fiets. Voor mensen die dichtbij wonen of verblijven is dit eenvoudig. Voor mensen die van verder komen betekent dit dat zij in of vlakbij Lisse op een fiets moeten overstappen, vanuit de auto of het OV, of zelf een fiets moeten meenemen. Hiermee ontlasten we tijdens het bollenseizoen de toegangswegen van en naar Lisse en ontlasten we de landweggetjes tussen de bollenvelden
door.

Maatregel 2 Overstappunten auto-fiets aan de rand van de Bollenstreek

Als we het bezoeken van de Bollenstreek per fiets stimuleren moeten we ervoor zorgen dat er plaatsen zijn waar onze bezoekers vanuit het OV en de auto overstappen op de fiets. Vanuit het OV is dat eenvoudig: mensen kunnen een fiets meenemen in de trein of een OV-fiets huren op het station. Uiteraard moeten we dan wel zorgen voor voldoende OV-fietsen. Voor bezoekers die met de auto komen richten we langs de invalswegen (tijdelijke) overstapplaatsen in waar mensen de auto kunnen parkeren en verder kunnen gaan op de fiets. Er wordt studie gedaan naar de meest geschikte plekken hiervoor.

Shuttlebus P+R Nieuw-Vennep Keukenhof over busbaan

Ondanks de inspanningen van Keukenhof om hun bezoek zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te laten reizen rijden er tijdens het bollenseizoen nog zo’n 180.000 auto’s naar de Keukenhof. Een deel van deze bezoekers kan op afstand parkeren en met een shuttlebus naar de Keukenhof reizen. Hiermee kan de verkeershinder op de grootste piekmomenten verminderd worden. Voorwaarde is wel dat een overstap op de shuttlebus comfortabel is, sneller is dan rechtstreeks met de auto gaan en niet duurder dan parkeren bij Keukenhof. De te realiseren vrije busbaan tussen P+R Nieuw-Vennep en Lisse biedt hiervoor kansen: bij een file op de N207 kan de shuttlebus via deze busbaan sneller bij Keukenhof zijn dan het autoverkeer. Op drukke stranddagen buiten het bollenseizoen kunnen badgasten op dezelfde manier het laatste stuk van de reis naar het strand maken.

Evenals bij de locatiestudie voor toeristische overstappunten kan een praktijkproef onderdeel uitmaken van de haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of bezoekers bereid zijn om van deze voorziening gebruik te maken.

Bron: mobiliteitsplan gemeente Lisse.

Eerder verscheen:

Hoe beweegt Lisse in 2035?

Lisse bereikbaar houden door verbeteren Oost - West verbinding