Datum: 30-11-2021 - 08:14
23
nov
'21
College Lisse kiest voor Knarrenhof met veertig woningen en woningen voor starters/jongeren.
Geschreven door Gemeente Lisse

College Lisse kiest voor Knarrenhof met veertig woningen en woningen voor starters/jongeren.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil in het gebied Grevelingen-Zuid een Knarrenhof mogelijk maken met veertig woningen voor ouderen. De keuze is gemaakt na een onderzoek naar de diverse mogelijkheden in het gebied aan de Ruishoornlaan. De keuze van het college wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad....

De gemeente heeft ambitieuze ambities om woningen te realiseren voor diverse doelgroepen. Omdat de doelgroep ‘jongeren' ook hoge prioriteit heeft, maakt het college tevens de keuze voor de realisatie van een appartementencomplex met veertig woningen voor jongeren op Ruishornlaan 21, naast de roeivereniging Iris.. De percelen Ruishoornlaan 21 en 25 zijn beiden in het bezit van de gemeente.

Keuze

De voorbereiding van de realisatie van een Knarrenhof kan snel worden opgepakt omdat Ruishoornlaan 25 momenteel braak ligt. Het stedenbouwkundig onderzoek liet diverse mogelijkheden zien. Naast een complex met 65 woningen voor alle doelgroepen werden twee varianten voor een Knarrenhof uitgewerkt. Uiteindelijk kiest het college voor de variant met veertig woningen in een vier- tot tweelaags aflopend wooncomplex, met een gemeenschappelijke ruimte en binnentuin. In totaal worden er 40 woningen gerealiseerd.

Wethouder Jolanda Langeveld (Wonen) is blij dat de realisatie van een Knarrenhof een stap dichterbij komt. “Er is grote behoefte aan woningen voor senioren die bij elkaar willen wonen. Wij willen ook dat alle doelgroepen zich thuis voelen in Lisse. Vandaar dat ik blij ben dat we ook aan jongerenhuisvesting aandacht kunnen besteden. Wethouder Jeffrey van Haaster (Ruimtelijke Ontwikkeling) steunt dit. “Behalve woningbouw houden we ook ruimte voor een groene inrichting en recreatieve routes. De ontwikkeling van deze centrale plek langs het water is een aanwinst voor heel Lisse.”

Parkeernorm

Als de gemeenteraad met deze variant akkoord gaat, moet er wel afgeweken van de geldende parkeernorm. Volgens die norm moeten bij een mogelijk Knarrenhof 73 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Daar is echter onvoldoende ruimte voor en een parkeergarage zou te duur worden. Het college stelt nu voor om 52 parkeerplaatsen te realiseren in de openbare ruimte. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bewoners van een Knarrenhof doorgaans maar een auto hebben.

Het perceel aan de Ruishoornlaan 21 is momenteel nog in gebruik bij jongerencentrum De Greef, maar daarover is al besloten dat dit centrum zal verdwijnen. De ontwikkeling van dit perceel zal pas worden gerealiseerd als er een andere locatie voor het jongerencentrum is gevonden. Een mogelijke optie was de gymzaal aan de Frans Halslaan. Wethouder Jeffrey van Haaster is op betreffende locatie wezen kijken en vond deze te smal, te mager. Hij gaf aan dat de gemeente meer kijkt naar de activiteiten en de daarbij gewenste inrichting dan het gebouw als uitgangspunt te nemen. Een beslissing is nog niet genomen.

De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college op 16 december aanstaande.